Документ 3569-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2018, підстава - 2189-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення порядку розрахунків
за житлово-комунальні послуги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 12-13, ст.76 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2189-VIII ( 2189-19 ) від 09.11.2017, ВВР, 2018, N 1, ст.1 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину сьому статті 276 Господарського кодексу України
( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22,
ст. 144) викласти в такій редакції:
"7. Оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно
до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату,
планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що
проводиться за вартість прийнятих ресурсів".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2189-VIII ( 2189-19 ) від 09.11.2017 }

3. Абзац сьомий частини першої статті 25 Закону України "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2005 р., N 28, ст. 373) викласти в такій редакції:
"отримувати від споживачів авансовий платіж, якщо це
передбачено договором".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 липня 2011 року
N 3569-VIвгору