Документ 356-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2019, підстава - 436-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 червня 2015 р. № 356
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 436 від 22.05.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 436 від 22.05.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 436 від 22.05.2019}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. № 356

ПОРЯДОК
забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 436 від 22.05.2019}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” (далі - державна соціальна допомога та грошове забезпечення).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 436 від 22.05.2019}

2. У цьому Порядку терміни “тимчасово окупована територія”, “район проведення антитерористичної операції”, “внутрішньо переміщена особа” вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” та “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”.

Забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

3. У разі переміщення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях до іншої адміністративно-територіальної одиниці прийомні батьки, батьки-вихователі звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи) із заявою про видачу довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі - довідка).

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 436 від 22.05.2019}

Після видачі довідки уповноважені органи протягом доби інформують відповідну службу у справах дітей про переміщення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

4. Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу після отримання інформації про переміщення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу відвідує протягом трьох робочих днів сім’ю та інформує Мінсоцполітики, служби у справах дітей обласних, Київської міської держадміністрацій про їх переміщення.

5. Рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною у м. Києві держадміністрацією, виконавчим комітетом міської, районної у місті (у разі утворення) ради (далі - орган, який прийняв рішення) за поданням служби у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування сім’ї на підставі поданої прийомними батьками та батьками-вихователями заяви про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу разом з копіями таких документів (у разі їх наявності):

рішення про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування дітей до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу;

свідоцтва про народження дитини;

паспорта громадянина України.

6. У разі відсутності у прийомних батьків, батьків-вихователів рішення про створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, влаштування дітей до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу чи копії такого рішення відповідна служба у справах дітей протягом доби надсилає до Мінсоцполітики запит стосовно надання витягу з електронної обліково-статистичної картки кожної дитини, яка виховується в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, та соціального паспорта прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу з Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

7. Мінсоцполітики протягом трьох робочих днів після надходження запиту надсилає зазначені витяги до відповідної служби у справах дітей.

8. Орган, який прийняв рішення, на підставі заяви прийомних батьків та батьків-вихователів про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу та документів, отриманих відповідною службою у справах дітей, протягом 10 робочих днів приймає рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

9. Орган, який прийняв рішення, несе відповідальність за забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та створює умови для забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до законодавства.

10. Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, що перемістилася з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в складі прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, вносить відомості про таку дитину до книги обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, з окремою позначкою відповідно до пункту 77 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 436 від 22.05.2019}

11. На підставі прийнятого рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу прийомні батьки, батьки-вихователі та орган, який прийняв рішення, за фактичним місцем проживання чи перебування сім’ї укладають договір про забезпечення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу (далі - договір) за формою згідно з додатками 1 і 2.

12. Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу надсилає службі у справах дітей облдержадміністрації за місцем створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу копію рішення та договору.

13. Рішення про припинення дії договору, ліквідацію дитячого будинку сімейного типу, влаштування або вибуття дітей із прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу приймається органом, який прийняв рішення, відповідно до вимог Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 926), та Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 925).

14. Контроль за умовами утримання, навчання та виховання дітей-вихованців, прийомних дітей здійснюють служби у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

15. Соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу здійснюється центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

16. Служба у справах дітей за фактичним місцем проживання чи перебування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу готує звіт про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що подається працівником центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділу міліції за період їх функціонування за фактичним місцем проживання чи перебування, та один раз на рік надсилає його копію службі у справах дітей облдержадміністрації за місцем створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

Матеріальне забезпечення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

{Назва розділу в редакції Постанови КМ № 436 від 22.05.2019}

17. Державна соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються або продовжують виплачуватися уповноваженими органами відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 8, ст. 293; 2008 р., № 93, ст. 3074).

18. У разі відсутності документів, необхідних для призначення або продовження виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, уповноважений орган в одноденний строк надсилає до державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” запит щодо отримання електронної особової справи одержувача таких виплат.

19. Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики” протягом трьох робочих днів формує електронну справу отримувача виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення і направляє її до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання чи перебування отримувача та одночасно інформує уповноважений орган за місцем реєстрації отримувача про продовження таких виплат.

20. Виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення прийомним батькам і батькам-вихователям продовжуються за їх фактичним місцем проживання чи перебування з дати прийняття рішення про забезпечення функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу без довідки-атестата за місцем реєстрації.

Після надходження довідки-атестата обсяг виплат коригується та поновлюється з часу їх припинення.

Відповідальність за подання неправдивих відомостей для призначення державної соціальної допомоги та грошового забезпечення

21. Уповноважений орган має право перевіряти достовірність документів, поданих для призначення та виплати державної соціальної допомоги та грошового забезпечення.

22. У разі зміни розміру пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги батьки-вихователі або прийомні батьки зобов’язані повідомити про це уповноваженому органу для проведення відповідного перерахунку розміру раніше призначеної соціальної допомоги, але не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання ними такої інформації.

23. Суми державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку громадян (у результаті подання документів із завідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім’ї, приховування переїзду до іншої адміністративно-територіальної одиниці тощо), стягуються згідно із законом.Додаток 1
до Порядку

ДОГОВІР
про забезпечення функціонування прийомної сім’ї


Додаток 2
до Порядку

ДОГОВІР
про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типувгору