Документ 3559-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту
та Грамоту Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.496 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 10 Положення про Почесну грамоту та Грамоту
Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради
України "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України"
( 2541-14 ) від 15 грудня 2005 року (Відомості Верховної Ради
України, 2006 р., N 10-11, ст. 99), викласти в такій редакції:
"10. Клопотання про нагородження Почесною грамотою та
Грамотою Верховної Ради України перед посадовими особами та
органами, зазначеними в пункті 9 цього Положення, можуть подавати
стосовно:
народних депутатів України - відповідний комітет Верховної
Ради України, Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України
з питань приватизації, депутатські фракції (депутатські групи) у
Верховній Раді України після прийняття ними відповідного рішення;
працівників Апарату Верховної Ради України - Керівник Апарату
Верховної Ради України самостійно або за зверненням голів
комітетів Верховної Ради України, голови Спеціальної контрольної
комісії Верховної Ради України з питань приватизації, голів
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України,
керівників структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України;
працівників міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади - керівники цих органів, голови депутатських
фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України після
прийняття відповідного рішення депутатською фракцією (депутатською
групою);
військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та
інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, працівників Служби безпеки України, органів внутрішніх
справ, органів прокуратури, митної служби, податкової міліції -
відповідний центральний орган виконавчої влади, голови
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України
після прийняття відповідного рішення депутатською фракцією
(депутатською групою);
членів всеукраїнських об'єднань громадян - всеукраїнські
об'єднання громадян, голови депутатських фракцій (депутатських
груп) у Верховній Раді України після прийняття відповідного
рішення депутатською фракцією (депутатською групою).
Клопотання про нагородження інших осіб та трудових колективів
підприємств, установ і організацій вносяться Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,
центральними органами виконавчої влади після прийняття рішення
сесією відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської та Севастопольської міських рад або колегією
центрального органу виконавчої влади, а також головами
депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України
після прийняття відповідного рішення депутатською фракцією
(депутатською групою).
Клопотання про нагородження іноземців та осіб без
громадянства погоджується з Міністерством закордонних справ
України".
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 5 липня 2011 року
N 3559-VIвгору