Документ 3552-IV, попередня редакція — Редакція від 03.08.2010, підстава - 2453-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів
України щодо оскарження рішення про притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.299 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. У статті 46 Закону України "Про Вищу раду юстиції"
( 22/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25,
ст. 146):
частину першу після слів "після вручення судді" доповнити
словами "чи особі, що ініціювала питання про дисциплінарну
відповідальність судді";
частину четверту після слів "розглядає скарги суддів"
доповнити словами "чи осіб, що ініціювали питання про
дисциплінарну відповідальність судді";
абзац перший та пункт 1 частини п'ятої після слів "скарги
судді" та "скаргу судді" доповнити словами "чи особи, що
ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3552-IVвгору