Документ 3552-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.10.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст. 426 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) з 1 січня 1994 року.
2. Доручити Кабінету Міністрів України: до 1 січня 1994 року прийняти необхідні нормативні акти щодо
застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" ( 3551-12 ), розробити механізм
відповідальності посадових осіб і громадян за його порушення, а
також забезпечити виготовлення та визначити порядок видачі
посвідчень і знаків ветеранів війни; привести рішення Уряду України у відповідність з прийнятим
Законом; забезпечити перегляд і скасування центральними органами
державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать
цьому Закону; визначити механізм фінансового і економічного забезпечення
виконання цього Закону.
3. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) застосовуються акти законодавства
України і колишнього Союзу РСР, якщо вони не суперечать цьому
Закону.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 22 жовтня 1993 року
N 3552-XIIвгору