Документ 3552-XII, поточна редакція — Прийняття від 22.10.1993


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про введення в дію Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст. 426 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) з 1 січня 1994 року.
 
     2. Доручити Кабінету Міністрів України:
     до 1 січня 1994 року прийняти необхідні нормативні акти щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), розробити механізм відповідальності посадових осіб і громадян за його порушення, а також забезпечити виготовлення та визначити порядок видачі посвідчень і знаків ветеранів війни;
     привести рішення Уряду України у відповідність з прийнятим Законом;
     забезпечити перегляд і скасування центральними органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону;
     визначити механізм фінансового і економічного забезпечення виконання цього Закону.
 
     3. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) застосовуються акти законодавства України і колишнього Союзу РСР, якщо вони не суперечать цьому Закону.

 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ 
м. Київ, 22 жовтня 1993 року
N 3552-XIIвгору