Документ 355-2014-п, перша редакція — Прийняття від 20.08.2014
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 серпня 2014 р. № 355
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 543; 2013 р., № 10, ст. 378; 2014 р., № 3, ст. 60), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 355

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей

1. Абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

“Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, які безпосередньо здійснюють видатки за зазначеними в пункті 3 цього Порядку напрямами, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування Єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та даних такого Реєстру.”.

2. У пункті 3:

1) підпункти 2 і 4 викласти у такій редакції:

“2) здійснення заходів та виконання завдань, передбачених Державною цільовою соціальною програмою підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1311);”;

“4) здійснення заходів та виконання завдань, передбачених Державною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. № 717 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 79, ст. 2925);”;

2) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

“5) надання у 2014 році фінансової підтримки на поточне утримання центру захисту дітей “Наші діти” (придбання малоцінних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата транспортних послуг, оплата послуг поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг, обов’язкові платежі до бюджету).”.

3. Пункт 5 викласти у такій редакції:

“5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) здійснення видатків, не пов’язаних з напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;

2) придбання послуг через посередників;

3) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

4) проведення заходів, не передбачених на загальнодержавному чи міжнародному рівні;

5) здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.”.

4. Доповнити Порядок пунктом 10 такого змісту:

“10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів подають щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики за встановленою ним формою інформацію про використання бюджетних коштів та про виконання результативних показників.”.вгору