Документ 355-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2012, підстава - 242-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 2011 р. N 355
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 242 ( 242-2012-п ) від 19.03.2012 }
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для інформаційного та організаційного забезпечення
участі України у міжнародних форумах,
конференціях, виставках

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для інформаційного та організаційного
забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях,
виставках, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 355
ПОРЯДОК
використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для інформаційного та організаційного забезпечення
участі України у міжнародних форумах,
конференціях, виставках

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Інформаційне та
організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах,
конференціях, виставках" (далі - бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти використовуються для забезпечення участі
України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та ярмарках
для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок,
збільшення надходжень іноземних інвестицій у національну
економіку, розширення міжнародних торговельно-економічних
зв'язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з
ринковою економікою, а також пошуку ділових партнерів.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Міністерство економічного розвитку
і торгівлі.
Одержувачами бюджетних коштів є суб'єкти господарювання -
переможці конкурсних торгів.
4. Бюджетні кошти спрямовуються за відповідним рішенням
Кабінету Міністрів України на:
1) сплату щорічних членських внесків до Міжнародного бюро
виставок (Французька Республіка), членом якого є Україна;
2) здійснення заходів, пов'язаних з участю України у
Міжнародній виставці "Експо-2012" (м. Йосу, Республіка Корея)
(далі - Експо-2012);
3) підготовку та забезпечення роботи національної експозиції
на Міждержавній виставці, присвяченій 20-річчю СНД (м. Москва,
Російська Федерація) (далі - Міждержавна виставка);
4) підготовку та забезпечення роботи національної експозиції
на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном;
5) забезпечення участі України у міжнародних економічних
форумах і конференціях.
5. Бюджетні кошти використовуються для оплати:
1) робіт (послуг), пов'язаних з орендою виставкових площ,
обладнання, меблів і приміщень, необхідних для проведення
презентації інвестиційних проектів, міжнародних економічних
форумів і конференцій, автотранспортних та інших технічних
засобів, комунальних послуг і робіт з технічного облаштування та
обслуговування національної експозиції, послуг з перевезення
вантажів, їх страхування та митного оформлення, загального
страхування національної експозиції;
2) проведення рекламної кампанії, включення до офіційного
електронного каталогу міжнародного форуму, конференції, виставки
та ярмарку інформації про вітчизняних учасників;
3) придбання форменого одягу для працівників, що обслуговують
національну експозицію;
4) придбання витратних матеріалів і сувенірів;
5) телекомунікаційних послуг, зокрема з підключення до
Інтернету;
6) послуг медичного страхування, перекладачів, з виготовлення
та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і
електронних носіях;
7) квитків для відвідування міжнародних виставок;
8) витрат, пов'язаних з відрядженням членів делегації України
(придбання квитків, оплата вартості проживання, сплата зборів за
оформлення візових документів, відшкодування добових витрат та
витрат за користування транспортними засобами, придбання страхових
полісів), організацією ділових зустрічей з представниками
державних органів та ділових кіл держави під час проведення
міжнародної виставки та ярмарку, здійсненням підготовчих робіт та
перебуванням на міжнародній виставці та ярмарку працівників, що
обслуговують національну експозицію, відрядженням генерального
комісара України для підписання Договору про участь України в
Експо-2012 і участі у засіданнях генеральних комісарів країн -
учасниць Експо-2012, а також відрядженням уповноважених в
установленому порядку представників центральних органів виконавчої
влади, установ та організацій для участі у засіданнях
Організаційного комітету з підготовки та проведення Міждержавної
виставки;
9) протокольних (обід, вечеря, фуршет) та представницьких
заходів, що проводяться від імені керівника делегації України на
міжнародній виставці та ярмарку;
10) послуг з розроблення проектної документації на створення
національної експозиції на Експо-2012 та її емблеми (логотипу);
11) послуг розпорядника з підготовки національної експозиції
на Експо-2012 та Міждержавній виставці;
12) проведення конкурсних торгів на визначення
інтернет-провайдера, створення і супроводження веб-сайту
національної експозиції;
13) послуг з перекладу на українську мову офіційно наданих
організаторами Експо-2012 документів, необхідних для участі
України;
14) послуг з проведення культурних заходів під час роботи
національної експозиції на міжнародній виставці та ярмарку за
кордоном, у тому числі заходів, пов'язаних з участю творчих
колективів, артистів, майстрів народних художніх промислів;
15) погашення кредиторської заборгованості за бюджетними
зобов'язаннями, зареєстрованої органами Державної казначейської
служби.
6. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми, визначаються щороку в паспорті бюджетної
програми.
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата за договорами про закупівлю робіт і послуг
здійснюється у розмірі 70 відсотків суми, зазначеної у договорі,
на строк не більш як один місяць. Розрахунки за виконані роботи і
надані послуги проводяться на підставі актів приймання-передачі та
документів щодо виконання робіт і надання послуг.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах
Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних
з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку,
встановленому Державною казначейською службою.
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору