Документ 355-V, перша редакція — Прийняття від 16.11.2006
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про адвокатуру"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) такі
зміни:
1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
"Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту,
підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних
договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі
права не менше двох років, володіє державною мовою, склала
кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на
зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката
України";
2) абзац четвертий статті 17 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 листопада 2006 року
N 355-Vвгору