Документ 3548-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.11.1993. Подивитися в історії? )

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про Збройні Сили України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.421 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про Збройні Сили України"
( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9,
ст.108) такі зміни і доповнення:
1. Статті 2 і 4 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Питання використання Збройних Сил України для
виконання завдань, не пов'язаних з обороною держави, вирішується
виключно Верховною Радою України, а у випадках, передбачених
Законом України "Про надзвичайний стан", - Президентом України";
"Стаття 4. Загальна структура Збройних Сил України, види
Збройних Сил України, роди військ (сил); їх чисельний склад,
озброєння, фінансове та матеріально-технічне забезпечення
затверджуються Верховною Радою України за поданням Президента
України. До складу Збройних Сил України входять такі види: сухопутні війська (війська наземної оборони); війська повітряної оборони (військово-повітряні сили і сили
протиповітряної оборони); військово-морські сили".
2. У статті 5 слово "Головнокомандуючий" замінити словами
"Верховний Головнокомандуючий".
3. Частину першу статті 9 доповнити реченням такого змісту: "Плани дислокації та розташування Збройних Сил України
затверджуються Президентом України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3548-XIIвгору