Документ 3546-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.11.1993. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до статті 6
Закону України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.419 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок
і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 27, ст. 385) такі зміни і доповнення:
У статті 6:
частину першу пункту 3 викласти в такій редакції:
"3. Міністра оборони України і начальника Генерального штабу
Збройних Сил України призначає Президент України після
затвердження їх кандидатур Верховною Радою України";
частину другу пункту 3 викласти в такій редакції:
"Призначення та звільнення з посади заступників Міністра
оборони України, командуючих видами Збройних Сил України,
командуючих військами військових округів і оперативних командувань
та командуючих окремими арміями провадяться Президентом України за
поданням Міністра оборони України";
доповнити пункт 3 новою частиною четвертою такого змісту:
"На посади Міністра оборони України та його заступників
можуть призначатись як військовослужбовці, так і цивільні особи".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3546-XIIвгору