Про деяку зміну порядку стягнення аліментів на неповнолітніх дітей
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 10.02.19873546-XI
Документ 3546-XI, поточна редакція — Редакція від 01.09.2005, підстава - 1618-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про деяку зміну порядку стягнення
аліментів на неповнолітніх дітей

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 8, ст. 149 )
( Указ затверджено Законом
N 4279-XI ( 4279-11 ) від 11.07.87, ВВР, 1987, N 29, ст.546 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135
- набуває чинності з 01.01.2004
Законом
N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 7, ст.70
Кодексами
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
14 жовтня 1986 року "Про деяку зміну порядку стягнення аліментів
на неповнолітніх дітей" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
Української РСР:
( Стаття 1 втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002 )
2. Частину третю статті 128 Кодексу законів про працю
Української РСР ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "при відбуванні
виправних робіт" доповнити словами "і при стягненні аліментів на
неповнолітніх дітей".
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 1129-IV
( 1129-15 ) від 11.07.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 лютого 1987 р.
N 3546-XIвгору