Документ 3540-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.10.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Болехів Долинського
району Івано-Франківської області до категорії
міст обласного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 43, ст.413 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Болехів Долинського району Івано-Франківської
області до категорії міст обласного підпорядкування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3540-XIIвгору