Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 березня 1996 р. N 354
Київ
Про затвердження Порядку вилучення, утилізації,
знищення та знешкодження непридатних або
заборонених до використання пестицидів і
агрохімікатів та тари від них
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008
N 853 ( 853-2011-п ) від 10.08.2011
N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }

Відповідно до статті 15 Закону України "Про пестициди і
агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок вилучення, утилізації, знищення та
знешкодження непридатних або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них (додається).
2. Встановити, що вилучення, утилізація, знищення та
знешкодження непридатних або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них здійснюється
підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають
ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів на здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, позитивний
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433
( 433-2008-п ) від 07.05.2008, N 853 ( 853-2011-п ) від
10.08.2011, N 657 ( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }
Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 1996 р. N 354
ПОРЯДОК
вилучення, утилізації, знищення та знешкодження
непридатних або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них
1. Вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню підлягають
непридатні або заборонені до використання пестициди і агрохімікати
та тара від них, які визнані такими на основі результатів
дослідження контрольно-токсикологічних установ та закладів, що
належать до сфери управління МОЗ, та відповідних лабораторій
Держветфітослужби. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433
( 433-2008-п ) від 07.05.2008, N 853 ( 853-2011-п ) від
10.08.2011 }
2. Визначення асортименту, обсягів пестицидів і
агрохімікатів, які підлягають утилізації, знищенню та
знешкодженню, провадиться на основі результатів інвентаризації
згідно із законодавством та обов'язкової лабораторної перевірки
якості пестицидів і агрохімікатів із закінченим гарантійним
терміном зберігання, а також із зміненим товарним виглядом та
фізичними властивостями.
Вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню без
проведення контролю якості підлягають пестициди і агрохімікати у
формі паст, порошків, які злежалися, висохли і не можуть бути
використані за призначенням, та емульсійні і водорозчинні
концентрати з нерозчинними осадами.
3. Утилізація, знищення та знешкодження непридатних або
заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від
них здійснюються підприємствами, на яких вони виготовлені, а також
іншими підприємствами, що мають ліцензію Мінприроди на здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, позитивний
висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, на
договірних умовах. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008, N 657
( 657-2012-п ) від 18.07.2012 }
Зазначені підприємства узгоджують за наявності позитивного
висновку науково-технічної експертизи технологію утилізації,
знищення та знешкодження непридатних або заборонених до
використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них з
Агентством держмайна, МОЗ, МНС, Національною академією наук і
затверджують її в Мінприроди. { Абзац другий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 853 ( 853-2011-п ) від
10.08.2011 }
Металева та поліетиленова тара від пестицидів без
знезараження, зовні чиста та щільно закрита, повертається
підприємству-виробнику для повторного її використання, паперова та
дерев'яна - знищується відповідно до санітарних правил,
затверджених МОЗ.
До робіт з утилізації, знищення та знешкодження, зокрема
оброблення, непридатних або заборонених до використання пестицидів
і агрохімікатів та тари від них допускаються особи, які мають
професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на
право проведення робіт з небезпечними речовинами, та не мають
медичних протипоказань. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008 }
4. Цей Порядок визначає умови вилучення, утилізації, знищення
та знешкодження непридатних або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них і є обов'язковим для
виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від
форм власності і громадянами, діяльність яких пов'язана з
виробництвом, зберіганням, постачанням і використанням пестицидів
та агрохімікатів.