Документ 354-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.10.2010, підстава - 942-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 травня 2010 р. N 354
Київ
Про затвердження Порядку використання у 2010 році
коштів, передбачених у державному бюджеті
для забезпечення житлом інвалідів Великої
Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого
строку перебувають у черзі на отримання житла
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 942 ( 942-2010-п ) від 12.10.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 2154-17 ) для забезпечення
житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом
тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла, що
додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2010 р. N 354
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 2154-17 ) для забезпечення
житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи,
які протягом тривалого строку перебувають у черзі
на отримання житла

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році
коштів, передбачених Мінрегіонбуду за бюджетною програмою
"Забезпечення житлом інвалідів I групи Великої Вітчизняної війни,
які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла"
( 2154-17 ) (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіонбуд.
Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є виконавчі комітети
міських, сільських та селищних рад, а також Київська та
Севастопольська міські держадміністрації (далі - розпорядники
бюджетних коштів).
Розподіл бюджетних коштів між регіонами в розрізі
розпорядників здійснюється Мінрегіонбудом на підставі переліку
інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом
тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла
(поставлені на квартирний облік до 1 січня 2010 р. та перебувають
на ньому до цього часу).
Перелік складається Мінпраці разом з Мінжитлокомунгоспом за
встановленою ними та погодженою з Мінрегіонбудом формою на
підставі пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
3. Квартири надаються виходячи з норми не більш як
21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
У разі надання однокімнатної квартири загальна площа такої
квартири не може перевищувати 50 кв. метрів. { Абзац другий пункту
3 в редакції Постанови КМ N 942 ( 942-2010-п ) від 12.10.2010 }
4. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання квартир на
вторинному ринку, у житлових будинках, введених в експлуатацію, в
об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком введення в
експлуатацію у 2010 році на умовах пайової участі за умови, що в
квартирах, які придбаваються, будуть виконані внутрішні
опоряджувальні роботи.
Придбання однокімнатних квартир може здійснюватися в об'єктах
незавершеного житлового будівництва із строком введення в
експлуатацію в I кварталі 2011 року. { Пункт 4 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 942 ( 942-2010-п ) від 12.10.2010 }
5. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти
здійснюється в установленому законодавством порядку.
6. Вартість житла визначається за результатами процедури
закупівлі з урахуванням того, що вартість 1 кв. метра загальної
площі житла не може перевищувати граничну вартість, визначену в
додатку.
У разі коли за результатами процедури закупівлі вартість 1
кв. метра загальної площі житла перевищує граничну вартість,
визначену у додатку, оплата різниці вартості може здійснюватися за
рахунок коштів місцевого бюджету та/або коштів громадян, яким
надається таке житло. { Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 942 ( 942-2010-п ) від 12.10.2010 }
Під час визначення загальної вартості житла враховуються
витрати, пов'язані з оформленням права власності та сплатою
передбачених законодавством податків і зборів (обов'язкових
платежів).
7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
проводяться згідно з Порядком обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженим
Державним казначейством.
8. Порядок розподілу та надання квартир інвалідам Великої
Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку
перебувають у черзі на отримання житла, здійснюється відповідно до
вимог законодавства.
9. Контроль за введенням об'єктів незавершеного житлового
будівництва в експлуатацію та виконанням внутрішніх
опоряджувальних робіт здійснюють розпорядники бюджетних коштів
разом з Мінрегіонбудом.
10. Розпорядники бюджетних коштів подають до 10 числа місяця,
що настає за звітним кварталом, Мінрегіонбуду звіти про
використання бюджетних коштів за встановленою Міністерством
формою.
Мінрегіонбуд до 20 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, подає Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних
коштів.
11. Складення і подання фінансової звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним
витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку
ГРАНИЧНА ВАРТІСТЬ
1 кв. метра загальної площі житла

------------------------------------------------------------------ | Найменування регіону | Вартість, гривень | |------------------------------------+---------------------------| |Автономна Республіка Крим | 5148 | |------------------------------------+---------------------------| | Область: | | |------------------------------------+---------------------------| |Вінницька | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Волинська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Дніпропетровська | 5148 | |------------------------------------+---------------------------| |Донецька | 5148 | |------------------------------------+---------------------------| |Житомирська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Закарпатська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Запорізька | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Івано-Франківська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Київська | 6435 | |------------------------------------+---------------------------| |Кіровоградська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Луганська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Львівська | 5148 | |------------------------------------+---------------------------| |Миколаївська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Одеська | 5148 | |------------------------------------+---------------------------| |Полтавська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Рівненська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Сумська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Тернопільська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Харківська | 5148 | |------------------------------------+---------------------------| |Херсонська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Хмельницька | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Черкаська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Чернівецька | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |Чернігівська | 4290 | |------------------------------------+---------------------------| |м. Київ | 7990 | |------------------------------------+---------------------------| |м. Севастополь | 5148 | ------------------------------------------------------------------вгору