Документ 3532-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.08.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо посилення відповідальності
за забруднення лісів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.24 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. Абзац другий статті 72 викласти у такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до
тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
2. Абзац другий статті 73 викласти у такій редакції:
"тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".
3. У частині третій статті 241, частині третій статті 242-1,
частині першій статті 258 цифри "73" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3532-VIвгору