Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим
Закон України від 16.06.20113530-VI
Документ 3530-VI, попередня редакція — Редакція від 19.04.2014, підстава - 1170-VII
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 2671-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Стаття 22. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у курортно-рекреаційній та туристичній галузях

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у курортно-рекреаційній та туристичній галузях є:

1) сприяння провадженню туристичної діяльності в Автономній Республіці Крим і створенню сучасної туристичної інфраструктури;

2) здійснення заходів щодо захисту місцевих туристичних ресурсів;

3) здійснення контролю за раціональним використанням і охороною природних лікувальних ресурсів, природних територій курортів;

4) внесення Верховній Раді Автономної Республіки Крим подання щодо оголошення природних територій курортними територіями місцевого значення;

5) затвердження режимів округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів місцевого значення, здійснення контролю за дотриманням таких режимів, проведенням санітарно-оздоровчих заходів;

6) видача дозволів на право здійснення туристичного супроводу на території Автономної Республіки Крим, встановлення порядку здійснення контролю за наявністю у фахівців туристичного супроводу таких дозволів;

7) подання відповідним органам пропозицій щодо розвитку туризму в Автономній Республіці Крим;

8) розповсюдження соціальної реклами туристичних ресурсів Автономної Республіки Крим, утворення відповідних інформаційних центрів;

9) сприяння дитячому та молодіжному туризму;

10) затвердження правил устрою та облаштування пляжів на водних об'єктах Автономної Республіки Крим.

Стаття 23. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зв'язків

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зв'язків є:

1) сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері економіки, державної служби, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

2) вступ в установленому законодавством порядку у відносини з органами влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян іноземних держав, а також міжнародними організаціями;

3) укладення з іноземними партнерами договорів про співробітництво, а також інших міжрегіональних документів відповідно до компетенції;

4) сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, які розташовані на території Автономної Республіки Крим;

5) подання пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України Міністерству закордонних справ України, іншому центральному органу виконавчої влади, до компетенції якого належать питання, які пропонується врегулювати зазначеним договором;

6) забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за тими міжнародними договорами України, що регулюють питання, віднесені до відання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, здійснення контролю за дотриманням прав, які випливають з таких договорів, і виконанням іншими сторонами договорів їх зобов'язань.

Стаття 24. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі транспорту, зв'язку і дорожнього будівництва

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі транспорту, зв'язку і дорожнього будівництва є:

1) здійснення заходів щодо розвитку транспорту та зв'язку на території Автономної Республіки Крим;

2) організація і здійснення контролю за діяльністю, пов'язаною із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів, відповідно до законодавства;

3) координація діяльності підприємств та організацій зв'язку, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, сприяння їх розвитку, здійснення заходів щодо поліпшення обслуговування населення підприємствами та організаціями зв'язку;

4) забезпечення розвитку на території Автономної Республіки Крим мережі автомобільних доріг, здійснення заходів щодо підвищення їх якості, в тому числі сприяння органу державного управління автомобільними дорогами загального користування у розвитку та збереженні на території Автономної Республіки Крим мережі автомобільних доріг загального користування;

5) здійснення регулювання на території Автономної Республіки Крим діяльності у сфері міського електричного транспорту та його розвитку;

6) здійснення регулювання діяльності транспорту, санітарно-епідеміологічних та медичних служб у сфері перевезення небезпечних вантажів відповідно до законодавства;

7) формування у приміському та міжміському сполученні мережі автобусних маршрутів загального користування, які не виходять за межі території Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що проходять від міста Севастополя до інших населених пунктів Автономної Республіки Крим, організація пасажирських перевезень на таких маршрутах, здійснення контролю за виконанням транспортного законодавства на відповідній території.

Стаття 25. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою є:

1) забезпечення розроблення регіональних правил забудови, схеми планування території Автономної Республіки Крим та її окремих частин;

2) організація затвердження, виконання регіональних містобудівних програм і реалізації проектів будівництва об'єктів за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим;

3) організація проведення науково-дослідних та інших спеціальних видів робіт з комплексного розвитку території Автономної Республіки Крим;

4) визначення території для задоволення містобудівних потреб;

5) забезпечення проведення моніторингу забудови та іншого використання території Автономної Республіки Крим відповідно до закону;

6) організація охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування;

7) взаємодія з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів;

8) здійснення контролю за цінами/тарифами на житлово-комунальні послуги та проведення моніторингу стану розрахунків за них;

9) прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;

10) забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборони використання питної води для промислових потреб, відповідальності за належне забезпечення жителів міст та інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

11) здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

12) організація проведення робіт з благоустрою та санітарного очищення населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою населених пунктів, інформування населення про здійснення заходів щодо благоустрою населених пунктів.

Стаття 26. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері торговельного і побутового обслуговування населення

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері торговельного і побутового обслуговування населення є:

1) забезпечення здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

2) визначення потреби в товарах, роботах і послугах, необхідних для забезпечення виконання регіональних цільових програм (поставки продукції для задоволення регіональних потреб) відповідно до закону;

3) участь у формуванні єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності відповідно до закону;

4) забезпечення захисту прав споживачів та підвищення рівня їх життя;

5) сприяння формуванню та розвитку споживчого ринку товарів і послуг на території Автономної Республіки Крим;

6) проведення комплексного аналізу сфери торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування і прогнозування розвитку споживчого ринку на території Автономної Республіки Крим;

7) проведення моніторингу цін на споживчі товари і послуги, соціально значущі продукти харчування.

Стаття 27. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури є:

1) забезпечення управління системою дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти відповідно до закону, здійснення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузях освіти і науки, виконанням навчальними закладами вимог до змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, забезпечення розроблення та виконання регіональних програм у галузі освіти;

2) створення умов для отримання громадянами дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, організація наукового, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, забезпечення підвищення рівня професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та проходження атестації;

3) забезпечення збереження та розвитку мережі закладів, установ та організацій у галузі освіти і науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури;

4) сприяння розвитку науки і техніки, виконанню регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, розв'язанню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності; забезпечення охорони прав винахідників і раціоналізаторів, утворення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

5) забезпечення розвитку інформаційної сфери, сприяння інтеграції інформаційного простору Автономної Республіки Крим у єдиний інформаційний простір;

6) підтримання творчої ініціативи, сприяння розвитку національного мистецтва, фольклору і народних художніх промислів;

7) здійснення реєстрації статутів (положень) релігійних організацій відповідно до закону, контролю в межах своїх повноважень за додержанням вимог законодавства про свободу совісті та релігійні організації;

8) сприяння зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;

9) здійснення заходів щодо повернення у власність релігійних організацій культових будівель і майна;

10) здійснення заходів щодо забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

11) забезпечення належного захисту та утримання об'єктів археологічної спадщини на території Автономної Республіки Крим;

12) проведення моніторингу стану збереження археологічних пам'яток;

13) визначення меж територій пам'яток місцевого значення та затвердження зони їх охорони;

14) здійснення управління архівною справою відповідно до законодавства;

15) формування в установленому законодавством порядку пропозицій щодо занесення пам'яток історії та культури до Державного реєстру національного культурного надбання.

Стаття 28. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі поліграфії та видавничої справи

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі поліграфії та видавничої справи є:

1) забезпечення створення сприятливих умов для розвитку книговидання на території Автономної Республіки Крим з метою національно-культурного розвитку її жителів;

2) здійснення заходів щодо книговидання державною мовою та мовами національних меншин, які проживають на території Автономної Республіки Крим;

3) проведення роботи із забезпечення попередження розповсюдження друкованої, аудіо- та відеопродукції, що завдає шкоди моральності в суспільстві;

4) забезпечення розвитку мережі книгорозповсюдження, зокрема здійснення заходів щодо збільшення кількості об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим може виступати засновником засобу масової інформації.

Стаття 29. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища є:

1) виконання законодавства у галузі охорони навколишнього природного середовища, організація управління і контролю у зазначеній галузі відповідно до закону;

2) забезпечення функціонування та розвитку системи моніторингу навколишнього природного середовища на території Автономної Республіки Крим;

3) організація роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до її проведення підприємств, установ, організацій і громадян;

4) встановлення обмежень загального використання природних рослинних ресурсів у разі їх виснаження, різкого зменшення популяційної та ценотичної різноманітності відповідно до закону;

5) погодження лімітів спеціального використання водних живих ресурсів;

6) здійснення в установленому порядку організаційно-економічних заходів щодо забезпечення охорони і використання вод та відтворення водних ресурсів, екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;

7) внесення в установленому порядку пропозицій щодо оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду об'єктами загальнодержавного, місцевого значення;

8) участь у розробленні та забезпеченні виконання схеми формування екологічної мережі Автономної Республіки Крим;

9) координація і здійснення контролю за провадженням органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим діяльності з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

10) інформування населення про надзвичайні екологічні ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також заходи, що здійснюються для його поліпшення;

11) здійснення заходів у сфері поводження з відходами відповідно до закону.

Стаття 30. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сферах організації та забезпечення безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров'я, фізичної культури і спорту

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сферах організації та забезпечення безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров'я, фізичної культури і спорту є:

1) здійснення заходів щодо розвитку мережі установ, закладів охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, їх раціонального розміщення;

2) сприяння роботі громадських організацій, що діють у сферах охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;

3) здійснення загального керівництва закладами охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, служб соціальної допомоги та підтримки сім'ї і молоді, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, їх матеріального забезпечення;

4) координація діяльності підприємств, установ та організацій з розроблення і виконання плану заходів щодо охорони здоров'я, забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, запобігання інфекційним захворюванням; введення в установленому порядку в разі загрози виникнення або поширення епідемічних інфекційних захворювань на території Автономної Республіки Крим особливих умов і режиму роботи, навчання, пересування і перевезення з метою запобігання поширенню і ліквідації таких захворювань;

5) забезпечення у межах своїх повноважень організації та надання медичної допомоги населенню, створення власних запасів лікарських засобів на випадок стихійного лиха, катастроф, епідеміологічних захворювань;

6) організація у межах своїх повноважень проведення аналізу епідемічної ситуації в Автономній Республіці Крим і здійснення контролю за її станом;

7) інформування населення через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію в Автономній Республіці Крим і здійснювані протиепідемічні заходи;

8) забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання відповідно до закону;

9) забезпечення здійснення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та алкогольних напоїв і їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

10) здійснення заходів, спрямованих на забезпечення епідемічного благополуччя щодо туберкульозу, контролю за їх проведенням підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

11) встановлення вартості наборів продуктів для харчування донорів.

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері праці та соціальної політики

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері праці та соціальної політики є:

1) реалізація державної регіональної політики з питань зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян відповідно до законодавства;

2) здійснення заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;

3) сприяння працевлаштуванню інвалідів, здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню та санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпеченню окремих категорій громадян технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення встановлення піклування або опіки над окремими категоріями громадян, які потребують постійного стороннього догляду;

4) забезпечення в установленому порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

5) здійснення заходів щодо удосконалення форм та засад соціального партнерства, організація співпраці органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування з профспілками, іншими об'єднаннями громадян та організаціями роботодавців;

6) забезпечення у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

7) формування за участю представників профспілок, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і забезпечення виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також здійснення заходів щодо охорони праці у рамках програм соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим;

8) узагальнення практики застосування законодавства у сфері соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення і внесення їх на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Кабінету Міністрів України;

9) сприяння забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці;

10) забезпечення контролю за застосуванням списків виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, а також за наданням працівникам підприємств та організацій пільг і компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці відповідно до законодавства;

11) забезпечення контролю за якістю і своєчасністю проведення атестації робочих місць за умовами праці та віднесенням їх до категорії робочих місць із шкідливими і важкими умовами праці;

12) здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

13) реалізація державної регіональної політики у галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних осіб, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки;

14) сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

15) вивчення, проведення аналізу та узагальнення соціально-економічних показників рівня життя населення, здійснення контролю за адресністю і ефективністю дотацій, а також надання соціальної допомоги, визначення потреби населення в додаткових видах допомоги;

16) забезпечення створення мережі, зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них;

17) забезпечення співпраці з міжнародними організаціями, вивчення, узагальнення і впровадження міжнародного досвіду щодо соціального захисту населення;

18) забезпечення дотримання перевізниками права громадян на безоплатний проїзд видами транспорту відповідно до законодавства.

Стаття 32. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі забезпечення законності, охорони громадського порядку і прав громадян

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі забезпечення законності, охорони громадського порядку і прав громадян є:

1) здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення Автономної Республіки Крим, сприяння розвиткові та функціонуванню системи надання юридичних послуг населенню;

2) проведення аналізу стану законності на території Автономної Республіки Крим, здійснення заходів щодо профілактики правопорушень;

3) забезпечення розгляду звернень громадян та їх об'єднань, здійснення контролю за розглядом зазначених звернень в органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

4) участь у проведенні виборів, референдумів відповідно до законодавства;

5) оголошення у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших подій зони надзвичайної ситуації; здійснення передбачених законодавством заходів, пов'язаних із підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних цінностей, залучення у разі потреби до здійснення зазначених заходів підприємств, установ, організацій, населення, інформування населення про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

6) здійснення збору та обміну інформацією у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення таких ситуацій.

Стаття 33. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі міжнаціональних відносин

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі міжнаціональних відносин є:

1) забезпечення виконання законодавства у галузі міжнаціональних відносин підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території Автономної Республіки Крим, фізичними особами;

2) здійснення заходів щодо зміцнення взаєморозуміння і згуртованості національних меншин, які проживають на території Автономної Республіки Крим, а також забезпечення міжнаціональної злагоди;

3) сприяння розвитку етнічної самобутності національних меншин, які проживають на території Автономної Республіки Крим;

4) сприяння задоволенню освітніх потреб осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медичному обслуговуванню зазначених осіб;

{Пункт 4 частини першої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5290-VI від 18.09.2012}

5) надання представникам національних меншин, які проживають на території Автономної Республіки Крим, методичної і практичної допомоги для задоволення їх мовних, культурних, духовних потреб.

Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо реалізації молодіжної політики, охорони материнства і дитинства

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо реалізації молодіжної політики, охорони материнства і дитинства є:

1) здійснення заходів щодо реалізації молодіжної політики, охорони материнства і дитинства;

2) забезпечення розроблення основних напрямів реалізації молодіжної політики, підготовки нормативно-правових актів з питань соціального становлення і розвитку молоді, прогнозування і забезпечення комплексного вирішення цих питань шляхом здійснення соціально-економічних, правових і організаційних заходів, виконання регіональних програм, спрямованих на забезпечення соціальної захищеності і підтримки молоді, визначення механізму та етапів виконання і фінансування таких програм за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим;

3) сприяння розвитку та реалізації творчих, інтелектуальних здібностей дітей та молоді, їх лідерських якостей, проведенню конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, які спрямовані на підтримку та розвиток ініціативи та задоволення інтересів сім'ї, молоді і дітей;

4) сприяння становленню і розвитку молодіжного руху;

5) сприяння провадженню діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій, надання в установленому порядку дотацій і субсидій таким організаціям;

6) сприяння розвитку міжнародних молодіжних зв'язків і молодіжного туризму;

7) сприяння розвитку різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, утворенню дитячих будинків сімейного типу, забезпечення розвитку інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо утримання і виховання дітей в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до закону;

8) ведення на території Автономної Республіки Крим обліку осіб, які бажають усиновити дитину, а також обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

9) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, умов утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до закону;

10) утворення, реорганізація та ліквідація притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

11) сприяння створенню при дитячих будинках і школах-інтернатах, інших формах влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підсобних господарств і цехів та їх розвитку;

12) забезпечення щорічного оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збереження та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази;

13) забезпечення у межах своїх повноважень надання встановлених законодавством пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

Стаття 35. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління майном, що належить Автономній Республіці Крим

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління майном, що належить Автономній Республіці Крим, є:

1) здійснення управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

2) ведення загального обліку майна, що належить Автономній Республіці Крим;

3) прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ та організацій, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим;

4) внесення власникам майна підприємств, установ та організацій, що має важливе значення для задоволення потреб Автономної Республіки Крим, пропозицій щодо його передачі до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим;

5) внесення відповідним органам пропозицій щодо передачі у державну власність майна, що належить Автономній Республіці Крим, а також пропозицій до проектів програм приватизації державного майна;

6) внесення Верховній Раді Автономної Республіки Крим пропозицій щодо включення об'єктів до переліку майна, що належить Автономній Республіці Крим і не підлягає приватизації;

7) прийняття рішення щодо визначення суб'єктів управління майном, що належить Автономній Республіці Крим.

Розділ V
ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ АСОЦІАЦІЯМИ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 36. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з Кабінетом Міністрів України

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінетові Міністрів України з питань здійснення нею державних функцій та повноважень.

2. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим з виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

3. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань здійснення Радою міністрів Автономної Республіки Крим державних функцій та повноважень звітує перед Кабінетом Міністрів України.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право ініціювати розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України.

5. Проекти актів Кабінету Міністрів України з питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць Автономної Республіки Крим надсилаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим для погодження. Кабінет Міністрів України перед прийняттям таких актів розглядає зауваження та пропозиції, подані Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Стаття 37. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з центральними органами виконавчої влади

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим під час здійснення покладених на неї функцій та повноважень взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами.

2. Призначення керівника відповідного територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, погоджується з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, крім випадків, передбачених законом.

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим може порушити перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про звільнення з посади керівника відповідного територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. Подання про звільнення зазначеного керівника розглядається відповідним центральним органом виконавчої влади протягом десяти днів з дня його надходження.

Стаття 38. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з Верховною Радою Автономної Республіки Крим

1. Організація і провадження діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим ґрунтуються на поділі повноважень між ними, підконтрольності, підзвітності і відповідальності Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим подає два рази на рік Верховній Раді Автономної Республіки Крим звіт про провадження своєї діяльності у цілому (комплексний), а також щокварталу письмову інформацію про стан справ у соціально-економічній, культурній та інших сферах.

3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим за пропозицією Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим або не менш як п'яти постійних комісій, або однієї третини депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим має право не більш як два рази на рік заслуховувати звіт про окремий напрям діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також звіти про діяльність окремих органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на вимогу постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим подає інформаційні та довідкові матеріали з питань, що належать до їх компетенції.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим розглядає рекомендації і пропозиції постійних та тимчасових комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим і здійснює необхідні заходи для їх виконання.

Про результати розгляду рекомендацій і пропозицій та здійснені заходи Рада міністрів Автономної Республіки Крим повідомляє відповідні постійні та тимчасові комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим в установлений ними строк.

5. Члени Ради міністрів Автономної Республіки Крим мають право бути присутніми і заслуханими на сесіях Верховної Ради Автономної Республіки Крим, засіданнях постійних та тимчасових комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань щодо їх діяльності.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право вносити на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим проекти нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 39. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим спрямовує, координує та контролює діяльність органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо здійснення виконавчих функцій та повноважень з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим і державних функцій та повноважень.

2. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим вносить до Верховної Ради Автономної Республіки Крим подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим в межах коштів, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим.

Подання про утворення органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим має містити обґрунтування щодо основних завдань та функцій органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що пропонується утворити.

Подання про реорганізацію або ліквідацію органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим має містити обґрунтування необхідності реорганізації або ліквідації органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, пропозиції щодо покладення повноважень реорганізованого або ліквідованого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим на інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

3. Акти органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим скасовуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, якщо вони прийняті з порушенням Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Стаття 40. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з районними державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим з питань здійснення державних функцій та повноважень спрямовує та контролює діяльність районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим.

Керівники районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим підзвітні і підконтрольні Раді міністрів Автономної Республіки Крим з питань здійснення державних функцій та повноважень.

2. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим вносить в установленому порядку пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим.

3. Призначення першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим здійснюється головою відповідної районної державної адміністрації за погодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

4. Голови районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим можуть брати участь у розгляді питань на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому Регламентом Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

5. У разі нездійснення або неналежного здійснення головою районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим покладених на нього державних функцій та повноважень Рада міністрів Автономної Республіки Крим може порушувати перед Президентом України питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності такого голови.

6. За результатами роботи районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим Рада міністрів Автономної Республіки Крим може застосовувати до посадових осіб відповідних районних державних адміністрацій заходи заохочення.

Стаття 41. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з органами місцевого самоврядування, асоціаціями органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим спрямовує діяльність органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію таких органів з органами місцевого самоврядування, асоціаціями органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим у вирішенні питань місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

2. У разі розгляду Радою міністрів Автономної Республіки Крим питань, які стосуються інтересів територіальних громад, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники асоціацій органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим мають право брати участь у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, висловлювати свої зауваження і пропозиції.

3. Асоціації органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та регіональні відділення всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим мають право подавати висновки до проектів нормативно-правових актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань, що стосуються регіонального розвитку.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим з ініціативи асоціацій органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим може проводити з ними консультації з питань, що стосуються інтересів територіальних громад Автономної Республіки Крим.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим координує та контролює здійснення органами місцевого самоврядування делегованих законами України повноважень органів виконавчої влади, а також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим може зупиняти з одночасним зверненням до суду дію актів виконавчих органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень у разі, якщо вони суперечать Конституції  та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України і нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 42. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з об'єднаннями громадян

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим безпосередньо або через органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим взаємодіє з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об'єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших потреб з урахуванням загальнодержавних і регіональних інтересів.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим розглядає пропозиції об'єднань громадян з питань, що належать до її компетенції.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим має право залучати представників громадськості до підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Стаття 43. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з підприємствами, установами та організаціями

1. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери її управління, базуються на принципах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

2. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з підприємствами, установами та організаціями, що не належать до сфери її управління, базуються на договірній основі та на принципах підконтрольності у межах повноважень, наданих Раді міністрів Автономної Республіки Крим законом.

3. Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності зобов'язані в десятиденний строк подавати на вимогу Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію у межах, визначених законом.

Розділ VI
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Стаття 44. Здійснення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим здійснює свої повноваження шляхом прийняття актів на її засіданнях більшістю голосів від посадового складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, визначеного відповідно до статті 5 цього Закону.

Стаття 45. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його повноваження

1. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим:

1) очолює Раду міністрів Автономної Республіки Крим, представляє Раду міністрів Автономної Республіки Крим у відносинах з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, їх об'єднаннями, посадовими особами, органами іноземних держав, їх регіонів, міжнародними організаціями;

2) організовує діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, скликає та веде засідання Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

3) здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

4) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також визначає обов'язки заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівника апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

5) підписує постанови, розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, договори, угоди в межах своїх повноважень;

6) видає розпорядження, доручення, довіреності в межах своїх повноважень;

7) вносить на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим в межах коштів, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим;

кандидатури для призначення на посади першого заступника та заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - керівника апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністрів Автономної Республіки Крим, голів республіканських комітетів Автономної Республіки Крим;

подання щодо посадового та персонального складу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, структури і чисельності апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

8) призначає на посади та звільняє з посад керівників інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, першого заступника та заступників керівників органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

9) затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, штатний розпис апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим у межах чисельності, затвердженої Верховною Радою Автономної Республіки Крим;

10) погоджує призначення керівника відповідного територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;

11) порушує перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про звільнення з посади керівника відповідного територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади;

12) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

13) вносить в установленому порядку пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим;

14) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим;

15) застосовує заходи заохочення до членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та їх заступників;

16) притягує до дисциплінарної відповідальності (крім звільнення) членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та їх заступників;

18) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України.

2. Для забезпечення здійснення повноважень Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим у складі апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим утворюється патронатна служба Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, працівники якої призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

3. У разі відсутності Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим його повноваження здійснює перший заступник або заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до розпорядження Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

4. Посада Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відноситься до відповідної категорії посад державних службовців.

Стаття 46. Перший заступник, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. Перший заступник, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим згідно з розподілом обов'язків:

1) забезпечує здійснення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у відповідних напрямах діяльності;

2) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, попередньо розглядає і погоджує проекти актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, проекти актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Кабінету Міністрів України, які готуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та вносяться на розгляд відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Кабінету Міністрів України, сприяє узгодженню позицій між членами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

3) координує відповідно до розподілу обов'язків роботу органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, контролює їх діяльність і дає їм доручення;

4) забезпечує взаємодію Ради міністрів Автономної Республіки Крим з Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Представником Президента України в Автономній Республіці Крим з питань діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів, колегій органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим;

6) здійснює за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

7) здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

2. Перший заступник, заступники Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим несуть персональну відповідальність за стан справ у доручених їм сферах управління.

3. Посади першого заступника, заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відносяться до відповідних категорій посад державних службовців.вгору