Документ 3522-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про ветеринарну медицину"
щодо виробництва та обігу ветеринарних препаратів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.17 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 5-6,
ст. 53) такі зміни:
1. У пунктах 12 і 13 частини сьомої статті 7 слова
"ветеринарних препаратів" та "репродуктивного матеріалу"
виключити.
2. У статті 50:
пункти 2 і 3 частини першої виключити;
у частині третій слова "належного розведення тварин" та
"ветеринарних препаратів" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти і забезпечити приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3522-VIвгору