Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 14.03.20063519-IV
Документ 3519-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2011, підстава - 4061-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 285 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010, ВВР, 2010, N 35-36,
ст.491
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 10-11,
ст.73 }

З метою створення умов для реалізації громадянами України
своїх виборчих прав Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 4061-VI ( 4061-17 ) від 17.11.2011 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. На чергових виборах народних депутатів України, які будуть
проводитися у березні 2006 року, окружні виборчі комісії повинні
виконати зобов'язання щодо утворення дільничних виборчих комісій,
там, де вони на час оприлюднення цього Закону ще не утворені, не
пізніш як на третій день після дня набрання чинності цим Законом.
3. Рішення, передбачене абзацом другим частини п'ятої статті
44 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), щодо осіб, включених до складу дільничних виборчих
комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць до дня набрання
чинності цим Законом, приймається не пізніш як на третій день
після дня набрання чинності цим Законом.
4. Центральній виборчій комісії разом з Національною
телекомпанією України та Національною радіокомпанією України
забезпечити на засадах соціальної реклами проведення дистанційного
навчання членів виборчих комісій з питань застосування виборчого
законодавства на виборах, що відбудуться у березні 2006 року,
шляхом трансляції відповідних навчальних програм на каналі УТ-1
Національної телекомпанії України та Першому радіоканалі
Національної радіокомпанії України, а також соціальної реклами,
спрямованої на заохочення громадян перевірити та уточнити списки
виборців на виборчих дільницях.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 березня 2006 року
N 3519-IVвгору