Документ 3515-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.02.2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування
фактів тиску на народних депутатів України
з боку державних органів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.250 )

Заслухавши звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради
України з питань розслідування фактів тиску на народних депутатів
України з боку державних органів, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування фактів тиску на народних депутатів України з
боку державних органів взяти до відома.
2. Запропонувати Генеральній прокуратурі України здійснити
перевірку фактів, представлених Тимчасовою слідчою комісією
Верховної Ради України з питань розслідування фактів тиску на
народних депутатів України з боку державних органів.
3. Припинити повноваження Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування фактів тиску на
народних депутатів України з боку державних органів ( 1739-15 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 24 лютого 2006 року
N 3515-IVвгору