Про участь делегації Уряду України в Антикорупційному саміті
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Директива від 11.05.2016351-р
Документ 351-2016-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 травня 2016 р. № 351-р
Київ

Про участь делегації Уряду України в Антикорупційному саміті

1. Утворити делегацію Уряду України для участі в Антикорупційному саміті, який відбудеться 12 травня 2016 р. в м. Лондоні, у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити директиви делегації Уряду України для участі в Антикорупційному саміті, який відбудеться 12 травня 2016 р. в м. Лондоні, що додаються.

3. Схвалити зобов’язання за результатами Антикорупційного саміту згідно з додатком 2.

4. Уповноважити главу делегації Міністра юстиції Петренка П.Д. підтримати Комюніке Лондонського антикорупційного саміту, який відбудеться 12 травня 2016 р., Глобальну декларацію проти корупції та взяти від імені України зобов’язання за результатами Антикорупційного саміту, схвалені цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 54Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2016 р. № 351-р

СКЛАД
делегації Уряду України для участі в Антикорупційному саміті, який відбудеться 12 травня 2016 р. в м. Лондоні


ПЕТРЕНКО
Павло Дмитрович

-

Міністр юстиції, глава делегації


НАСІРОВ
Роман Михайлович

-

Голова Державної фіскальної служби


ПЕТУХОВ
Сергій Ігорович

-

заступник  Міністра  юстиції  з  питань європейської інтеграції


РЯБОШАПКА
Руслан Георгійович

-

член Національного агентства з питань запобігання корупції (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2016 р. № 351-р

ДИРЕКТИВИ
делегації Уряду України для участі в Антикорупційному саміті, який відбудеться 12 травня 2016 р. в м. Лондоні

1. Основні завдання делегації Уряду України, включаючи кінцеву мету участі у заході

Взяти участь в Антикорупційному саміті, який відбудеться 12 травня 2016 р. в м. Лондоні (Велика Британія).

Під час участі у зазначеному заході дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, основних напрямів зовнішньої політики України, міжнародних договорів України та цих директив.

Запобігати, не допускати та блокувати можливі кроки, спрямовані на легітимізацію анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та прийняття рішень, що можуть інтерпретуватися як пряме або непряме визнання будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим. Враховувати та у разі потреби активно використовувати відповідні положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 р. “Територіальна цілісність України” (A/Res/68/262).

2. Окремі доручення главі делегації Уряду України та у разі потреби кожному члену делегації

Взяти участь у засіданнях секцій:

викриття корупції;

боротьба з корупцією;

очищення від корупції;

профілактика та протидія корупції (майбутні кроки).

Під час участі у засіданнях секцій підкреслити, що корупція є причиною багатьох світових проблем, яка руйнує довіру суспільства до уряду, підриває верховенство права, а також призводить до виникнення політичних і економічних конфліктів.

Боротьба з корупцією є життєво важливою для підтримки економічної стабільності та зростання, забезпечення безпеки, захисту прав людини, зниження рівня бідності, збереження довкілля для майбутніх поколінь, а також для протидії масштабній організованій злочинності.

Поінформувати учасників заходу, що Україною робляться послідовні кроки у сфері боротьби з корупцією, запобігання та викорінення корупції, яка є одним із найсерйозніших внутрішніх ворогів у надзвичайно складний для України час.

Зазначити, що на сьогодні вже зроблено ряд важливих законодавчих і практичних кроків та продовжується впровадження відповідних ініціатив.

Відзначити прийняття у 2014 році важливого законодавчого акта, яким визначено вектори для створення ефективної загальнодержавної системи запобігання і протидії корупції, - Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” та затвердження Урядом України Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265).

Першочерговими цілями реалізації антикорупційної реформи є інституційне забезпечення закладених в Антикорупційній стратегії шляхів подолання корупції - створення та належне функціонування правоохоронного та превентивного органів - Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції. У цьому контексті наголосити про прийняття таких важливих Законів України, як “Про Національне антикорупційне бюро України”, яким визначено правові засади організації та діяльності спеціалізованого правоохоронного антикорупційного органу, - Національного антикорупційного бюро України, “Про запобігання корупції”, який спрямований на комплексне реформування системи запобігання корупції відповідно до міжнародних стандартів та на основі кращої практики іноземних держав і яким передбачено, зокрема, утворення окремого незалежного превентивного антикорупційного органу - Національного агентства з питань запобігання корупції (центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом), на яке покладатимуться завдання з координації розроблення та виконання державними органами відомчих антикорупційних програм, забезпечення дотримання публічними службовцями законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, здійснення щодо них заходів фінансового контролю тощо, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, який готувався за участю експертів Організації економічного співробітництва та розвитку та Департаменту юстиції США.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, уповноважене здійснювати розшук та забезпечувати управління активами. Зазначене Агентство стане контактним центром для співпраці як з мережами, такими як проект Європолу щодо обміну інформації з метою пошуку та конфіскації активів, одержаних злочинним шляхом (CARIN), так і безпосередньо з аналогічними офісами, які діють у більшості країн Європейського Союзу.

Відзначити, що Українська Сторона продовжує робити подальші послідовні кроки у сфері боротьби з корупцією, протидії та запобігання корупції.

3. Позиція Української Сторони з кожного питання порядку денного та щодо можливих варіантів розвитку переговорного процесу

Підтримати в цілому Комюніке Лондонського антикорупційного саміту та Глобальну декларацію проти корупції, відзначивши, що реалізація деяких з його положень можлива протягом певного періоду часу, необхідного для імплементації, зокрема блоку 15 щодо наявності необхідних законів для викриття і покарання корупціонерів, в тому числі щодо криміналізації підкупу іноземних посадових осіб і встановлення відповідальності юридичних осіб, на основі механізмів Антикорупційної конвенції Організації економічного співробітництва. Проголосити зобов’язання Української Сторони за результатами участі в Антикорупційному саміті в контексті Комюніке Лондонського антикорупційного саміту та Глобальної декларації проти корупції.Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2016 р. № 351-р

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
за результатами Антикорупційного саміту

Україна підтримує та збирається здійснити більшість заходів Антикорупційного саміту, беручи на себе зобов’язання бути повноправним партнером у глобальній боротьбі з корупцією. Зазначені дії вже є частиною існуючих програм фінансування України МВФ та іншими міжнародними фінансовими донорами. Україна підтверджує свій твердий намір продовжити виконання усіх цих зобов’язань, у тому числі щодо першочергового реформування системи державного управління та державних підприємств. Незважаючи на безпрецедентні проблеми, Уряд України досяг значного прогресу в реалізації заходів щодо боротьби з корупцією, зробивши Україну однією з перших держав світу, в якій створено реєстр кінцевих бенефіціарів, утворивши нові органи з питань боротьби з корупцією і зробивши конкретні кроки щодо запровадження прозорості відкритих даних у сфері державних закупівель та державного бюджету.

На Антикорупційному саміті Україна, ґрунтуючись на своїх існуючих зобов’язаннях і докладаючи усіх зусиль, допомагатиме міжнародному співтовариству у боротьбі з корупцією шляхом вжиття додаткових заходів щодо:

1) викриття корупції шляхом:

введення в дію механізмів перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарів, яка подається компаніями, і забезпечення дотримання зобов’язань подавати таку інформацію до червня 2017 р.;

імплементації світових стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, а також інших міжнародних механізмів, таких як рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Директива ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 р., до кінця 2017 року;

виконання двосторонніх угод, які забезпечуватимуть надання правоохоронним органам та підрозділам фінансової розвідки однієї країни-партнера повного ефективного доступу до інформації про кінцевих бенефіціарів компаній, зареєстрованих на території іншої країни-партнера;

запобігання і викриття неправомірного використання державних коштів, продовження здійснення державних закупівель за допомогою електронних платформ, відкритих за замовчуванням для всіх, і обміну досвідом в рамках участі разом з Мексикою та іншими державами в міжнародній “Договірній групі”;

2) покарання корупціонерів і підтримки тих, хто постраждав від проявів корупції, шляхом:

забезпечення уникнення безкарності, створення умов для усіх органів з питань боротьби з корупцією, у тому числі Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державного бюро розслідувань бути незалежними, дієздатними, забезпеченими ресурсами з наданням їм повної підтримки і сприяння з боку всіх гілок влади і правоохоронних органів для виконання ними своєї ролі;

здійснення подальших кроків для вдосконалення законодавства з повернення активів, зокрема через імплементацію Директиви ЄС 2014/42, започаткування роботи Національного агентства з виявлення, відслідковування та управління доходів від корупції та інших злочинів до 2017 року і взяття разом з іншими Сторонами участі у Міжнародному форумі з повернення активів у 2017 році;

запобігання участі корумпованих учасників торгів і тих, хто намагається приховати своїх кінцевих бенефіціарів від доступу до державних контрактів і закупівель, створення доступних центральних баз даних та інших шляхів обміну інформацією про корумпованих учасників торгів на міжнародному рівні;

підтримки створення Міжнародного координаційного антикорупційного правоохоронного центру та висловлення готовності співпрацювати з ним;

3) знищення корупційних звичок, де б вони не існували, шляхом:

зменшення можливостей для корупціонерів в установах шляхом проведення фундаментальної реформи Генеральної прокуратури України, в тому числі обравши Генерального прокурора України, який заслуговує на довіру, та розробивши масштабну програму майбутньої судової реформи;

підвищення прозорості, створивши у серпні 2016 р. український реєстр майна (доходів) державних службовців;

співпраці з іншими державами, міжнародними організаціями та громадськістю з метою реалізації положень Конвенції ООН проти корупції, Конвенції по боротьбі з хабарництвом Організації економічного співробітництва та розвитку, розвитку співробітництва фахівців з доброчесності в органах влади, особливо важливих для України, зокрема в бухгалтерській справі і державній фіскальній службі, а також у разі потреби в інших сферах.

Україна зобов’язується включити ці зобов’язання і конкретні результати Антикорупційного саміту під час реалізації нової Антикорупційної стратегії та плану дій, які будуть прийняті у 2017 році.вгору