Документ 351-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.10.2015, підстава - 781-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2013 р. № 351
Київ

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 781 від 23.09.2015}

Відповідно до статей 7, 8 і 23 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2013 р. № 351

ПОРЯДОК
здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та/або їх складових (далі - технології), розроблених за рахунок коштів державного бюджету (далі - бюджетні кошти) та майнові права на які передано згідно із статтею 11 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” (далі - Закон).

2. У разі коли майнові права на технології, що створені у процесі виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за бюджетні кошти, згідно із:

1) частиною першою статті 11 Закону належать установам, організаціям та підприємствам - виконавцям науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - організації-розробники), - організації-розробники, які уклали ліцензійний договір або надали ліцензію на використання технології, подають щороку до 15 лютого органам державної влади, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук, які здійснювали фінансування таких робіт, інформацію про кількість укладених за рік договорів про трансфер технологій, загальну суму, на яку протягом року укладено договорів, кількість договорів, за якими виплачено винагороду авторам технологій, загальну суму виплаченої авторам технологій винагороди, середню ставку винагороди у відсотках (далі - звітна інформація);

2) частиною другою статті 11 Закону передано організаціями-розробниками органам державної влади, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук, які здійснювали фінансування таких робіт, - підготовку звітної інформації забезпечують зазначені органи, академії.

3. У разі укладення договорів про передачу виключних майнових прав на технологію звітну інформацію подають органам державної влади, Національній академії наук та національним галузевим академіям наук, які здійснювали фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, власники таких прав.

4. Органи державної влади, Національна академія наук та національні галузеві академії наук, які здійснювали фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, узагальнюють отриману (підготовлену) відповідно до пунктів 2 і 3 цього Порядку звітну інформацію та подають її щороку до 15 березня МОН із зазначенням найменування організацій-розробників та власників майнових прав, що подали звітну інформацію, а також дані щодо результатів аналізу динаміки виплат винагороди авторам технологій.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

5. МОН подає щороку до 15 квітня Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виплати винагороди авторам технологій, розроблених за бюджетні кошти та майнові права на які передано згідно із статтею 11 Закону.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}

6. Інформація, зазначена у пунктах 2, 4 і 5 цього Порядку, подається за формою, затвердженою МОН.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 781 від 23.09.2015}вгору