Документ 351-2011-п, перша редакція — Прийняття від 06.04.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 2011 р. N 351
Київ
Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з розробленням, випробуванням,
виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв,
космічних апаратів, наземного комплексу
управління космічними апаратами
і їх складових частин
та визначається періодичність
здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням,
випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних
апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх
складових частин та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 351
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності,
пов'язаної з розробленням, випробуванням, виробництвом,
експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів,
наземного комплексу управління космічними апаратами
і їх складових частин та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності,пов'язаної з розробленням,
випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних
апаратів, наземного комплексу управління космічними апаратами і їх
складових частин, та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю), є:
виготовлення і випробування ракетно-космічної техніки,
пов'язані з проведенням вогненебезпечних та вибухонебезпечних
робіт;
виготовлення та випробування ракетно-космічної техніки, а
також наявність значної виробничої площі (зони) з механічним та
транспортно-підйомним обладнанням - у разі, коли суб'єкт
господарювання не проводить вогненебезпечні та вибухонебезпечні
роботи.
2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти
господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику -
високого, середнього і незначного.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб'єкти, які здійснюють виготовлення та випробування
ракетно-космічної техніки, проводять вогненебезпечні та
вибухонебезпечні роботи.
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться суб'єкти, які здійснюють виготовлення та випробування
ракетно-космічної техніки, мають значну виробничу площу (зону) з
механічним та транспортно-підйомним обладнанням і не проводять
вогненебезпечні та вибухонебезпечні роботи.
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, не віднесені до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються Державним космічним
агентством з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - один раз на рік;
із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;
з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.вгору