Документ 3509-IV, попередня редакція — Редакція від 16.09.2011, підстава - 3393-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 283 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 }

У зв'язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції щодо
співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль"
( 994_373 ) та Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів
( 994_377 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

2. Підпункт "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19 лютого 1993 року N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184; 2002 р., N 7, ст. 50)
доповнити абзацом такого змісту:
"платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді плати
за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, що
справляється Європейською організацією з безпеки аеронавігації
(Євроконтроль) відповідно до Багатосторонньої угоди про сплату
маршрутних зборів ( 994_377 ), вчиненої в м. Брюсселі
12 лютого 1981 року, та інших міжнародних договорів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3509-IVвгору