Документ 3505-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 281 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1;
2005 р., N 4, ст. 98) такі зміни:
1. Пункт 12 частини першої статті 6 викласти в такій
редакції:
"12) особи, які у неповнолітньому віці були призвані чи
добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського
Флоту під час військових призовів 1941-1945 років".
2. Пункт 12 статті 9 викласти в такій редакції:
"12) особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня
1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території.
Доказами перебування на території обложеного Севастополя можуть
визнаватися посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя
1941-1942 років" і "Юний захисник Севастополя 1941-1942 років",
довідки, показання свідків та інші документи, які подаються до
комісій, зазначених у абзаці третьому пункту 2 цієї статті".
3. Пункт 10 частини першої статті 13 доповнити словами "а для
інвалідів Великої Вітчизняної війни та війни з Японією у розмірі
100 процентів від затверджених тарифів".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3505-IVвгору