Документ 350-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 березня 2011 р. N 350
Київ
Про затвердження Порядку
та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці
медичних працівників, які надають медичну допомогу
хворим на туберкульоз

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці медичних
працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз,
що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. N 350
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати праці
медичних працівників, які надають медичну допомогу
хворим на туберкульоз

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2011
році субвенції з державного бюджету ( 2857-17 ) місцевим бюджетам
на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають
медичну допомогу хворим на туберкульоз (далі - субвенція).
Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
2. Субвенція спрямовується на здійснення виплат, пов'язаних з
поліпшенням умов оплати праці медичних працівників, які надають
медичну допомогу хворим на туберкульоз, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 123
( 123-2011-п ) "Про деякі заходи щодо підвищення престижності
праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на
туберкульоз" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 13, ст. 547).
3. Державна казначейська служба перераховує субвенцію
відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня
2010 р. N 1132 ( 1132-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 96, ст. 3399), і Порядку обслуговування державного бюджету за
видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих
за рахунок коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого в
установленому порядку.
4. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів забезпечують
цільове та ефективне використання субвенції та подають щокварталу
у строк, визначений МОЗ, звіти про її використання.
5. МОЗ подає у визначений для квартальної фінансової
звітності строк Мінфіну інформацію про використання субвенції за
встановленою Мінфіном формою.
6. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про
використання субвенції, а також контроль за її цільовим і
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.вгору