Документ 35/95-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.12.1997, підстава - 785/97-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 785/97-ВР від 26.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 93 )
Про внесення доповнення до статті 67 Кодексу
законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст. 201 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити статтю 67 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N
50, ст.375; 1983 р., N 6, ст.87; 1991 р., N 23, ст.267) частиною
третьою такого змісту:
"У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73)
збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на
наступний після святкового або неробочого".
2. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 27 січня 1995 року
N 35/95-ВРвгору