Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
( Закон втратив чинність на підставі Закону N 785/97-ВР від 26.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 93 )
 
Про внесення доповнення до статті 67 Кодексу
законів про працю України

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст. 201 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Доповнити статтю 67 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1983 р., N 6, ст.87; 1991 р., N 23, ст.267) частиною третьою такого змісту:
 
     "У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого".
 
     2. Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                  Л.КУЧМА 
м.Київ, 27 січня 1995 року
N 35/95-ВР


Публікації документа