Документ 35-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.07.2018, підстава - 2469-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.13)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 31, ст.241}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2469-VIII від 21.06.2018}

2. У статті 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 40, ст. 527):

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, виходячи насамперед з необхідності гарантування безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності України";

2) абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції:

"поглиблення співпраці з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

у двомісячний строк забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 грудня 2014 року
№ 35-VIII
вгору