Документ 3496-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.13 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги
перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7,
ст. 71; 2005 р., N 5, ст. 122, N 13, ст. 229; 2007 р., N 27,
ст. 367; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2009 р., N 39, ст. 550) такі
зміни:
1) у статті 1:
у пункті 1 слова та речення "матерям, які народили п'ятеро і
більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому
враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку"
виключити;
включити пункт 8 такого змісту:
"8) матерям, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали
їх до шестирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в
установленому законом порядку";
2) в абзаці другому частини першої статті 5 слова і цифру "у
пункті 1" замінити словами і цифрами "у пунктах 1 і 8".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 14 червня 2011 року
N 3496-VIвгору