Про Клятву лікаря
Указ Президента України від 15.06.1992349
Документ 349/92, поточна редакція — Прийняття від 15.06.1992

                                                          

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Клятву лікаря

Надаючи великого значення виконанню лікарями високих
професійних обов'язків та враховуючи багатовікові традиції
світової медицини, п о с т а н о в л я ю :
1. Затвердити текст Клятви лікаря (додається).
2. Клятву лікаря повинні давати усі випускники вищих
навчальних медичних закладів України. Клятва лікаря дається в урочистій обстановці в присутності
професорсько-викладацького складу вищого навчального медичного
закладу (факультету) і представників громадськості. Текст Клятви зачитується і повторюється випускниками
інституту (факультету) колективно. Після цього виконується
Державний гімн України. Підписаний випускником текст Клятви лікаря зберігається в
його особистій справі. В дипломі робиться відмітка про прийняття
Клятви лікаря, текст якої вкладається в диплом.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 15 червня 1992 року
N 349

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 червня 1992 року N 349
КЛЯТВА ЛІКАРЯ

Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків,
що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег
урочисто клянусь: усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і
поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворюванням,
подавати медичну допомогу всім, хто її потребує; незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами
загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих,
визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції
світової медицини; зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду
людині; додержувати правил професійної етики, не приховувати правди,
якщо це не зашкодить хворому; постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння,
у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому
ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег; власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально
здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові,
злагоди і взаємоповаги між людьми. Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.
вгору