Документ 348_255, чинний, поточна редакція — Затвердження від 31.03.1992, підстава - 167-92-п

               Угода 
про співробітництво між Міністерством
внутрішніх справ України та Міністерством
внутрішніх справ Угорської Республіки
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 167 ( 167-92-п ) від 31.03.92 )

Дата підписання: 12.02.92 р. Дата набуття чинності: 12.02.92 р.
Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство
внутрішніх справ Угорської Республіки (далі іменовані
"Сторонами"), усвідомлюючи, що в інтересах обох країн для реалізації її
громадських політичних та економічних цілей необхідне збереження
громадської безпеки, знаючи, що боротьба із злочинністю не може
обходитися без співробітництва поліції на міжнародному рівні, враховуючи, що з'явилася міжнародна організована злочинність
і розширюються зловживання, зв'язані з наркотиками і психотропними
речовинами, виготовленням і розповсюдженням фальшивих грошей,
зростає небезпека тероризму і міграція набуває все більших
розмірів, усвідомлюючи, що у відповідності з глибокими змінами, які
відбулися в Європі, необхідно сформулювати зміст і створити форми
співробітництва, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони будуть співробітничати у захисті громадської безпеки
у боротьбі із злочинністю, особливо у попередженні міжнародного
тероризму, у розкритті організованої злочинності, незаконних
фінансових операцій, контрабанди людьми, художніми предметами і
культурними цінностями, у викритті зловживань зброєю,
боєприпасами, вибуховими речовинами, наркотиками і психотропними
речовинами, виготовлення і розповсюдження фальшивих грошей і в
питаннях правового регулювання міграційних процесів, у тому числі
в'їзду і перебування іноземців, співробітничати в областях
попередження катастроф та ліквідації їх наслідків, забезпечення
протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху.
Стаття 2
(1) Співробітництво Сторін проявляється: a) в обміні інформацією по визначеній Угодою тематиці; b) у розробці і проведенні спільних заходів з врахуванням
таємних інтересів; c) у передачі зразків спеціального технічного обладнання і
оснащення; d) у поданні допомоги в підготовці і перепідготовці особового
складу. (2) Сторони співробітничають у проведенні всіх дій,
передбачених законодавством Сторін і які спрямовані на
встановлення підозрюваної у злочині особи або встановленні особи
і, що вчинила злочин, а також у виконанні тих завдань, які входять
у компетенцію всіх поліцейських служб.
(3) Передані Сторонам на основі цієї Угоди матеріали та
інформація можуть передаватися компетентним органам третіх країн
лише на основі попередньої згоди Сторони, що передає.
Стаття 3
(1) Сторони на основі Угоди задовольняють запити іншої
Сторони, якщо це не суперечить їх власним правовим нормам,
міжнародним угодам і не порушує їх суверенітет.
(2) Про відмову в розшуку або частковому проведенні розшуку
Сторони та їх органи, що співробітничають, негайно інформують один
одного.
Стаття 4
З метою виконання цієї Угоди структурні підрозділи
Міністерства внутрішніх справ України, структурні підрозділи та
служби Міністерства внутрішніх справ Угорської Республіки,
Головного державного поліцейського управління, Командування
державної пожежної охорони Угорської Республіки, а також
підрозділи органів внутрішніх справ прикордонних областей країн
можуть підписувати протоколи, що відносяться до їх компетенції.
Стаття 5
(1) Компетентні служби і Організації можуть встановлювати
безпосередні зв'язки один з одним.
(2) Представники Сторін можуть зустрічатися один з одним у
разі необхідності, але не менше одного разу в два роки з метою
обговорення питань, зв'язаних з реалізацією цієї Угоди, та обміну
досвідом.
Стаття 6
(1) Сторони та їх організації, що співробітничають, при
підтриманні зв'язків і розшуку користуються українською, угорською
або російською мовами, а за взаємною згодою англійською,
французькою або німецькою мовами.
(2) Передача документів, предметів, матеріалів та інформації
відбувається на основі взаємної згоди організацій Сторін, що
співробітничають за попередньою домовленістю.
(3) Сторони зроблять необхідні розпорядження про додержання
кваліфікації взаємно переданих даних, які вони у відповідності з
діючим внутрішнім правом Сторони, що передає, є таємними або
Сторона, що передає, вважає потрібним ознайомити з ними тільки
адресата. Ступінь таємності даних визначається Стороною, що
передає.
Стаття 7
(1) Витрати, які виникають у ході реалізації Угоди, Сторони
оплачують за свій рахунок.
(2) Сторони можуть відхилитися від положення абзацу (1) у
випадку окремої домовленості.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не стосуються інших укладених Україною
та Угорською Республікою двосторонніх і багатосторонніх
міжнародних договорів і тих Угод, які Сторони уклали з іншими
міністерствами, державними органами двох країн.
Стаття 9
Ця Угода вступає в силу в день її підписання і від неї
будь-яка Сторона може відмовитися. Відмова вступає в силу по
закінченні трьох місяців з дня надходження одній із Сторін по
дипломатичних каналах повідомлення про відмову другої Сторони.
Укладена в м. Києві 12 лютого 1992 року, в двох примірниках,
кожний на українській та угорській мовах, текст на обох мовах має
однакову силу.
Міністр внутрішніх справ України А.ВАСИЛИШИН
Міністр внутрішніх справ Угорської д-р БОРОШШ ПЕТЕР
Республікивгору