Документ 348_034, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.01.2006, підстава - 348_060

              Меморандум 
про співробітництво між Антимонопольним комітетом України
та Агентством економічної конкуренції Угорської Республіки

{ Щодо втрати чинності Меморандуму
додатково див.Угоду ( 348_060 ) від 27.01.2006 }

Дата підписання: 05.11.1996 Дата набуття чинності для України: 05.11.1996
Антимонопольний комітет України та Агентство економічної
конкуренції Угорської Республіки (надалі - Сторони) на основі
довіри, взаємної заінтересованості у співробітництві, на
добровільних засадах, відповідно до Договору про основи
добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською
Республікою від 16 червня 1993 року ( 348_004 ) домовились про таке:
1. Сторони докладатимуть зусиль для розширення
співробітництва у сфері проведення політики захисту свободи
підприємництва та добросовісної конкуренції. 2. Співробітництво між Сторонами буде здійснюватись у межах
наданих їм повноважень у таких напрямах: - визначення стратегічних і тактичних аспектів конкурентної
політики; - обмін досвідом проведення розслідувань монопольної
діяльності та порушень антимонопольного законодавства; - обмін інформацією стосовно розвитку антимонопольного
законодавства; - створення умов для ефективного функціонування товарних і
фондових ринків. 3. Співробітництво між Сторонами буде здійснюватись на основі
узгоджених програм, що стосуються інтересів Сторін та міжнародних
договорів. 4. Сторони будуть здійснювати співробітництво шляхом: - обміну річними звітами, науковими розробками з питань
конкурентної політики та іншими відповідними матеріалами; - обміну інформацією стосовно професійних форумів, які буде
організовувати кожна із Сторін, та забезпечення участі в них іншої
Сторони відповідно до її запиту. 5. Під час виконання положень цього Меморандуму Сторони
будуть допомагати одна одній у встановленні необхідних відносин із
законодавчими, виконавчими та судовими органами своїх держав. 6. Витрати на будь-які форуми, зустрічі, симпозіуми та
семінари, організовані на засадах співробітництва, Сторони будуть
провадити за власний рахунок. 7. На прохання однієї із Сторін будуть проводитися
консультації з питань, пов'язаних з виконанням цього Меморандуму. 8. Цей Меморандум не обмежує і не зачіпає ніяким чином ті
права і зобов'язання Сторін, які випливають з інших документів про
співробітництво, підписаних Сторонами або з державними органами,
або з міжурядовими чи неурядовими організаціями. 9. Всі доповнення й зміни до цього Меморандуму погоджуються
Сторонами письмово. 10. Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання і
залишається чинним до закінчення шестимісячного терміну з дня
одержання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони
про намір припинити його дію.
Вчинено у м. Києві 5 листопада 1996 року у двох примірниках
українською, угорською та англійською мовами, при цьому всі тексти
є автентичними. У випадку розбіжності тлумачень тексту перевага
буде віддана тексту англійською мовою.
За Антимонопольний За Агентство економічної
комітет України конкуренції Угорської
Республіки
О. Завада Ференц Віші
Голова Комітету Президент Агентствавгору