Документ 348_003-16, перша редакція — Підписання від 24.11.2016
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про утримання автодорожніх прикордонних мостів на українсько-угорському державному кордоні


Дата підписання:

24.11.2016


Дата затвердження КМУ:

12.07.2017


Дата набрання чинності для України:

30.08.2017

Кабінет Міністрів України та Уряд Угорщини (далі - Договірні Сторони),

прагнучи продовжити добросусідські зв'язки й співробітництво відповідно до Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення від 4 травня 2012 року,

дотримуючись мети підтримання на належному рівні безперешкодного міжнародного, двостороннього й прикордонного дорожнього руху,

укладають цю Угоду в галузі утримання прикордонних мостів на українсько-угорському державному кордоні, домовившись про таке:

Стаття 1
Сфера застосування

Ця Угода поширюється на утримання автодорожніх прикордонних мостів, перерахованих у статтях 5 і 6 цієї Угоди (далі - прикордонні мости).

Стаття 2
Тлумачення термінів

У цій Угоді термін "утримання прикордонних мостів" означає комплекс технічних й організаційних заходів, що забезпечують належний рівень експлуатаційної придатності й відповідний технічний стан прикордонних мостів.

До робіт, пов'язаних з утриманням прикордонних мостів, належать:

а) експлуатаційне утримання - технічний нагляд за прикордонними мостами для своєчасного виявлення та усунення дефектів, аварійні роботи з термінового або короткотермінового усунення ситуацій, які загрожують безпечному рухові транспорту і які виникли непрогнозовано в ході експлуатації, визначення та регулювання режимів руху автотранспорту, розміщення автодорожніх знаків для забезпечення безпеки руху, систематичний контроль за станом покриття автомобільної дороги, що проходить прикордонними мостами, належне утримання їх проїзної частини, у тому числі й під час зимового періоду, освітлення та облік технічних даних прикордонних мостів;

б) ремонт - комплекс робіт, спрямованих на відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик прикордонних мостів, у результаті проведення яких технічні параметри прикордонних мостів залишаються незмінними.

в) реконструкція - комплекс робіт, спрямованих на зміну транспортно-експлуатаційних характеристик прикордонних мостів, які пов'язані з підвищенням їх техніко-економічного рівня шляхом зміни їх основних технічних параметрів; роботи, які не можуть бути розділені вздовж державного кордону і які стосуються всього мосту.

Стаття 3
Уповноважені органи

1. Виконання цієї Угоди Договірні Сторони доручають: в Угорщині - очолюваному Міністром Міністерству, що несе відповідальність за роботу транспорту; в Україні - очолюваному Головою центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства (далі - Уповноважені органи).

2. Уповноважені органи, відповідальні за виконання Угоди, зазначені у Додатку до цієї Угоди, яка є її невід'ємною частиною.

3. Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними каналами про зміни Уповноважених органів.

Стаття 4
Компетентні організації

1. Договірні Сторони виконують завдання, зазначені в статті 1 цієї Угоди, із залученням відповідних організацій, відповідальні за утримання прикордонних мостів (далі - Компетентні організації).

2. Компетентні організації, зазначені у Додатку до цієї Угоди, яка є її невід'ємною частиною.

3. Уповноважені органи невідкладно повідомляють один одного про можливі зміни найменування та адреси Компетентної організації.

Стаття 5
Утримання прикордонних мостів Чоп - Захонь через річку Тиса

1. Договірні Сторони через Уповноважені органи забезпечують утримання таких прикордонних мостів через річку Тиса, розташованих між містами Чоп і Захонь, у районі прикордонного знака № 363:

а) трипрогінного металевого прикордонного моста завдовжки 205 м і площею проїзної частини 1151 м-2, розташованого з верхового боку річки;

б) середнього трипрогінного металевого прикордонного моста завдовжки 205 м і площею проїзної частини 1629 м-2;

в) трипрогінного металевого прикордонного моста завдовжки 205 м і площею проїзної частини 1151 м-2, розташованого з низового боку річки.

2. Утримання прикордонних мостів, зазначених у цій статті, здійснюється в межах:

а) Угорською Договірною Стороною - від державного кордону, що проходить по середині моста у бік Угорщини;

б) Українською Договірною Стороною - від державного кордону, що проходить по середині моста у бік України.

3. Стосовно завдань з утримання прикордонних мостів, зазначених у цій статті, Компетентні організації складають Інструкцію з утримання.

4. Експерти Компетентних організацій здійснюють спільний нагляд за технічним станом прикордонних мостів, зазначених у цій статті, не рідше одного разу на рік, і підписують Протокол про результати та необхідні завдання.

5. Утримання прикордонних мостів, зазначених у цій статті, Договірні Сторони здійснюють відповідно до Інструкції з утримання за власний рахунок, не вимагаючи від іншої Договірної Сторони компенсації своїх витрат.

6. Процедури державних замовлень на роботи з утримання прикордонних мостів здійснюються відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін.

7. Про виконання робіт з реконструкції прикордонних мостів Договірні Сторони укладають окрему угоду.

Стаття 6
Утримання інших прикордонних мостів

1. Угорська Сторона через свій Уповноважений орган зобов'язується забезпечити утримання такого прикордонного мосту:

а) трипрогінного залізобетонного прикордонного мосту завдовжки 36 м і площею проїзної частини 397 м-2 через канап Батар, розташованого між селом Вилок, що знаходиться на території України і селом Тисобеч, який розміщується на території Угорщини у районі прикордонного знака № 103.

2. Українська Сторона через свій Уповноважений орган зобов'язується забезпечити утримання таких прикордонних мостів:

а) однопрогінного залізобетонного прикордонного мосту завдовжки 17 м і площею проїзної частини 94 м-2 через канал Чаронда, розташованого між населеним пунктом Горонглаб (Харанглаб/Дзвінкове), який розміщується на території України і населеним пунктом Лонья, що знаходиться на території Угорщини, у районі прикордонного знака № 318;

б) трипрогінного залізобетонного прикордонного мосту завдовжки 18 м і площею проїзної частини 172 м-2, через річку Верхній Ерег Тур, розташованого між населеним пунктом Велика Паладь (Надьпаладь), який розміщується на території України і населеним пунктом Надьходош, який розміщується на території Угорщини, у районі прикордонного знака № 29.

3. Перевірку прикордонних мостів, зазначених у цій статті, Компетентні організації проводять планово з періодичністю згідно із чинним законодавством і технічними нормами держави, зобов'язаної забезпечити виконання зазначених робіт. У разі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, Компетентні організації здійснюють спільну оцінку результатів перевірок і визначають технічний стан прикордонних мостів, за результатами дають рекомендації з усунення виявлених дефектів і пошкоджень, а також умов подальшого їхнього утримання.

4. Договірні Сторони виконують роботи з утримання прикордонних мостів, зазначених у цій статті, за власний рахунок, не вимагаючи від іншої Договірної Сторони компенсації своїх витрат.

Стаття 7
Законодавство й технічні норми

1. Роботи з утримання прикордонних мостів, зазначених у статті 5 цієї Угоди, виконуються згідно із законодавством і технічними нормами держави Договірної Сторони, що зобов'язується забезпечити виконання зазначених робіт.

2. Роботи з утримання прикордонних мостів, зазначених у статті 6 цієї Угоди, виконуються згідно із законодавством і технічними нормами держави Договірної Сторони, яка бере на себе зобов'язання забезпечити утримання відповідних прикордонних мостів.

3. Дорожні знаки на прикордонних мостах, зазначених у статтях 5 і 6 цієї Угоди, розміщуються відповідно до чинного законодавства й технічних норм держав Договірних Сторін.

4. Ця Угода не впливає на зобов'язання, що випливають із членства Угорщини в Європейському Союзі.

Стаття 8
Дозволи

Компетентні організації забезпечують відповідність необхідних дозволів на виконання робіт з утримання прикордонних мостів положенням законодавства держав Договірних Сторін, а також їхню своєчасну видачу. На період робіт Договірні Сторони забезпечують умови, необхідні для відповідного здійснення прикордонного руху.

Стаття 9
Захист прикордонних знаків

1. Роботи з виконання цієї Угоди проводяться таким чином, щоб виключити можливість пошкодження прикордонних знаків, що позначають лінію державного кордону, прикордонних інформаційних щитів, розташованих на прикордонних мостах, а також інших дорожніх знаків.

2. Для виконання будь-яких робіт, що зачіпають прикордонні знаки або лінію державного кордону, потрібне попереднє затвердження їх Українсько-Угорською прикордонною комісією, створеною на підставі Договору між Україною і Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань від 19 травня 1995 року.

Стаття 10
Інформаційні зобов'язання

1. Компетентні організації сповіщають одна одну про початок робіт з експлуатаційного утримання та ремонту, що виконуються на підставі цієї Угоди, відповідно до викладеного нижче:

а) не пізніше ніж за 10 днів до початку робіт, якщо рух по об'єкту не буде обмежено;

б) не пізніше ніж за 21 день до початку робіт, якщо рух по об'єкту необхідно закрити через ці роботи на період менше ніж дві години;

в) не пізніше ніж за 45 днів до початку робіт, якщо рух по об'єкту необхідно закрити через ці роботи на період більше двох годин, але менше ніж дванадцять годин;

г) не пізніше ніж за 60 днів до початку робіт, якщо рух по об'єкту необхідно закрити через ці роботи на період більше ніж дванадцять годин.

2. Компетентні організації відповідно до зазначених у пункті 1 цієї статті строків зобов'язані повідомити про підготовку й початок запланованих робіт органи, які здійснюють прикордонний і митний контроль держав Договірних Сторін, а також одержати необхідні дозволи для виконання робіт.

3. Якщо закриття прикордонного моста або функціонально пов'язаної з ним дороги потребує більше двох годин, органи, які здійснюють прикордонний і митний контроль Договірних Сторін за клопотанням Компетентних організацій спільно забезпечують безперешкодне здійснення руху через інший пункт пропуску через державний кордон.

4. У випадку тяжкої аварії, катастрофи або надзвичайної події на будь-якому прикордонному мосту, зазначеному в статтях 5 і 6 цієї Угоди, або на функціонально пов'язаній з ним ділянці дороги, Компетентна організація однієї Договірної Сторони сповіщає без зволікання Компетентну організацію іншої Договірної Сторони про ситуацію, що склалась. У таких випадках Компетентні організації Договірних Сторін спільно ухвалюють рішення про заходи з ліквідації наслідків згаданої вище події відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 11
Розміщення інформаційних і рекламних щитів

1. Інформаційні щити можуть встановлюватися за згодою Компетентних організацій Договірних Сторін відповідно до чинного законодавства держави Договірної Сторони, на території якої здійснюється установка.

2. Розміщення рекламних щитів на території прикордонних мостів забороняється.

Стаття 12
Розміщення устаткування

1. Для виконання робіт з розміщення, установки, експлуатаційного утримання та ремонту іншого устаткування, яке безпосередньо не потрібне для використання за призначенням прикордонних мостів, зазначених у статтях 5 і 6 цієї Угоди, і функціонально пов'язаних з ними ділянок дороги, необхідне погодження Компетентних організацій та органів обох держав, які здійснюють прикордонний і митний контроль.

2. Завдання, пов'язані з отриманням погодження на виконання робіт, вказаних у пункті 1 цієї статті, та з контролем цих робіт, виконуються Компетентною організацією, що здійснює експлуатаційне утримання та ремонт відповідного об'єкта.

Стаття 13
Дозвіл на проведення робіт

Для здійснення робіт, що випливають з виконання цієї Угоди, дозвіл на роботу, який видається іншою Договірною Стороною, не потрібний.

Стаття 14
Перетин державного кордону службовим персоналом

Перетин українсько-угорського державного кордону особами, що виконують експлуатаційне утримання та ремонт прикордонних мостів, зазначених у статтях 5 і 6 цієї Угоди, здійснюється на підставі Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Угорської Республіки про уніфікацію документів, необхідних для перетинання українсько-угорського державного кордону в службових цілях від 6 лютого 2002 року.

Стаття 15
Вирішення спірних питань

Уповноважені органи вирішують спори, що виникають у ході виконання цієї Угоди, шляхом переговорів, а у випадку безрезультатності останніх - дипломатичним шляхом.

Стаття 16
Прикінцеві положення

1. Ця Угода набирає чинності на 30 (тридцятий) день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

2. Договірні Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни або доповнення до цієї Угоди, що оформлюються протоколами, які набирають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті і становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

3. Кожна Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це іншу Договірну Сторону дипломатичними каналами. У такому випадку дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання іншою Договірною Стороною дипломатичними каналами такого повідомлення.

Учинено в м. Будапешт 24 листопада 2016 року у двох примірниках, кожний українською, угорською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу матиме текст російською мовою.


За Кабінет Міністрів України

За Уряд Угорщини


(підпис)

(підпис)


ДОДАТОК
до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про утримання автодорожніх прикордонних мостів на українсько-угорському державному кордоні

Уповноважені органи:

від Української Сторони:

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)
Поштова адреса: вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 03680, Україна
Тел.:+380 (44) 287 2405
Факс:+380 (44) 287 4218
Електронна адреса: forec@ukravtodor.gov.ua

від Угорської Сторони:

Міністерство національного розвитку
Поштова адреса: Угорщина, 1011 - м. Будапешт, вул. Фо, 44-50
Тел.:+ 36 (1) 795 1700
Факс:+ 36 (1) 795 0697
Електронна адреса: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

Компетентні організації з експлуатаційного утримання прикордонних мостів на українсько-угорському державному кордоні:

від Української Сторони:

Служба автомобільних доріг у Закарпатській області
Поштова адреса: вул. Собранецька, 39, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000, Україна
Тел.:+380 (3122) 352 98
Факс:+380 (3122) 334 45
Електронна адреса: zakavtodisp@ukrpost.net

від Угорської Сторони:

Центральна Дирекція НКО "Угорські Дороги"
Поштова адреса: Угорщина, 1024 - м. Будапешт, вул. Фенеш-Елек, 7-13
Тел.:+ 36 (1) 819 9000
Факс:+ 36 (1) 819 9540
Електронна адреса: info@szabolcs.kozut.hu

Дирекція НКО "Угорські Дороги" в області Сабольч-Сатмар-Береговий
Поштова адреса: Угорщина, 4400 - м. Ніредьгаза, пл. Буза, 20.
Тел.: + 36 (42) 819 490
Факс:+ 36 (42) 819 499
Електронна адреса: info@szabolcs.kozut.hu


За Кабінет Міністрів України

За Уряд Угорщини


(підпис)

(підпис)
вгору