Документ 348-2015-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.10.2016, підстава - 719-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 травня 2015 р. № 348
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 719 від 19.10.2016}

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. № 348

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем є Мінсоцполітики, розпорядниками нижчого рівня за місцевими бюджетами - обласні, Київська міська держадміністрації та їх структурні підрозділи.

3. Субвенція спрямовується на придбання житла у прийнятих в експлуатацію новозбудованих житлових будинках (на первинному ринку) та на вторинному ринку (далі - придбання житла) для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - сім’ї військовослужбовців та інваліди).

4. Розподіл коштів між обласним бюджетом та міським бюджетом м. Києва пропорційно кількості сімей військовослужбовців та інвалідів, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, здійснює Мінсоцполітики відповідно до інформації обласних та Київської міської держадміністрацій з урахуванням пропозицій, поданих Міноборони, МВС, СБУ, ДСНС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Управлінням державної охорони, ДПтС, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Держспецзв’язку, ДКА, Держспецтрансслужбою.

5. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

6. Вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла визначається за результатами закупівлі та повинна бути найнижчою серед запропонованої учасниками торгів.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Казначейство подає щомісяця Мінфіну та Мінсоцполітики інформацію про перераховані суми коштів у розрізі обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва, міст обласного значення) бюджетів та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.

10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років здійснюється в установленому порядку.

11. Житло безоплатно передається у власність відповідних територіальних громад у порядку, встановленому законодавством, для подальшого надання сім’ям військовослужбовців та інвалідам.

Акт приймання-передачі житла оформляється за формою, встановленою Мінсоцполітики, погодженою з Мінрегіоном, та складається у двох примірниках, один з яких залишається в органі, що утворив комісію з питань передачі житла, інший видається розпоряднику бюджетних коштів нижчого рівня.

12. Надання житла сім’ям військовослужбовців та інвалідам здійснюється відповідно до законодавства.

Загальна площа житла, що складається з однієї кімнати (однокімнатної квартири), яке надається одинокій особі, не може перевищувати 50 кв. метрів.

Житло, що надається інвалідам I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, повинно відповідати вимогам законодавства стосовно доступності для інвалідів, бути благоустроєним, відповідати вимогам статті 50 Житлового кодексу Української РСР і Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

13. Допускається співфінансування придбання житла сім’ям військовослужбовців та інвалідам за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів сімей військовослужбовців та інвалідів, яким надається житло, або інших джерел, не заборонених законодавством.

Зазначені кошти зараховуються як власні надходження бюджетних установ на рахунок відповідного розпорядника бюджетних коштів та включаються до спеціального фонду відповідного бюджету.

Оплата житла здійснюється одночасно на загальну суму його вартості.

Під час визначення вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

14. Обласні, Київська міська держадміністрації подають щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінсоцполітики зведені звіти про надання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, за формою згідно з додатком.

Головний розпорядник субвенції подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток
до Порядку та умов

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про надання житла сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умоввгору