Документ 348-2010-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2018, підстава - 951-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 травня 2010 р. N 348
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
Про порядок перерахування у 2010 році
деяких субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг,
субсидій та компенсацій населенню

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що перерахування у 2010 році субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, пільг з послуг
зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот) і компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян здійснюється відповідно до Порядку перерахування в
2009 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. N 20
( 20-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р., N 2, ст. 88;
2009 р., N 5, ст. 123).
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
11 січня 2005 р. N 20 ( 20-2005-п ) "Про затвердження Порядку
перерахування в 2009 році деяких субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 2, ст. 88; 2007 р., N 10,
ст. 373; 2008 р., N 4, ст. 107; 2009 р., N 5, ст. 123) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2010 р. N 348
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2005 р. N 20
( 20-2005-п )

1. У назві та постановляючій частині постанови ( 20-2005-п )
цифри "2009" замінити цифрами "2010".
2. У Порядку перерахування в 2009 році деяких субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та
компенсацій ( 20-2005-п ), затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві Порядку ( 20-2005-п ) цифри "2009" замінити
цифрами "2010";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм перерахування у 2010 році
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до
статті 38 Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок
надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати
за природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні,
надходжень, визначених пунктами 40-42 статті 6 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), і додаткових
податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання
статті 38 зазначеного Закону ( 2154-17 ), а також на надання пільг
з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім
пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот) і компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян за рахунок надходження до загального фонду державного
бюджету рентної плати за природний газ і газовий конденсат, що
видобуваються в Україні (далі - субвенція).";
3) у пункті 5 слова "у межах їх фактичної заборгованості
перед постачальниками ресурсів (товарів, послуг)" замінити словами
"у межах вартості ресурсів (товарів, послуг), наданих їх
постачальниками,";
4) в абзаці третьому пункту 8 слова "НАК "Нафтогаз України"
замінити словами "Національною акціонерною компанією "Нафтогаз
України";
5) у пункті 9 цифри "39" замінити цифрами "38";
6) у пункті 12:
абзац перший після слів "актів звіряння" доповнити словами
"або договорів, які визначають величину щомісячного споживання
ресурсів (товарів, послуг),";
в абзаці третьому слова і цифри "Стаття 39 "Електроенергія"
замінити словами і цифрами "Стаття 38 "Електроенергія".вгору