Документ 348-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2015

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 24, ст.187)

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження" (далі - Рекомендації парламентських слухань), що додаються.

2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2015 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.

3. Апарату Верховної Ради України разом із Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи забезпечити в установленому порядку видання збірки матеріалів за результатами цих парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

м. Київ
22 квітня 2015 року
№ 348-VIII
СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 22 квітня 2015 року № 348-VIII

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему: "Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження"

Учасники парламентських слухань на тему: "Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження", які відбулися 4 березня 2015 року, відзначають, що за час після зупинення 15 грудня 2000 року Чорнобильської АЕС налагоджено дієве міжнародне співробітництво із реалізації міжнародних проектів на майданчику Чорнобильської АЕС, виконаний значний комплекс робіт, спрямований на мінімізацію радіологічних та екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи.

Проте у зв’язку із залишковим принципом фінансування відповідних бюджетних програм на майданчику Чорнобильської АЕС залишається ряд проблемних питань.

Видатки, передбачені Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (далі - Програма) до 2012 року, профінансовані на 57% від передбаченої Програмою суми, а відповідні зміни у державний бюджет, передбачені Програмою на відповідний рік, з 2012 року не вносилися.

Учасники парламентських слухань зазначають, що із зменшенням розміру фінансування Програми були перенесені терміни виконання заходів на більш пізній період та зменшення інтенсивності переробки та захоронення радіоактивних відходів, що, в свою чергу, неминуче призведе до збільшення терміну зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та негативно вплине на процес перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Таке недофінансування не дозволяє виконувати необхідні роботи із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, ускладнює супровід міжнародних проектів та, загалом, є недостатньо ефективним витрачанням бюджетних коштів, оскільки і через 14 років після остаточної зупинки станції основні витрати йдуть на підтримку безпеки станції, а не на зняття її з експлуатації, залишаються незабезпеченими або забезпечені частково видатки державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" (далі - ДСП "ЧАЕС") на оплату праці, комунальні послуги, енергоносії тощо.

Проекти відповідних змін та уточнень до Програми Кабінетом Міністрів України на затвердження Верховній Раді України не вносилися.

У результаті заплановані завдання і заходи не виконані в повному обсязі, що в свою чергу не дозволило досягти головного результату - припинити експлуатацію першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС (перший етап Програми) та розпочати роботи з їх остаточного закриття і консервації (другий етап Програми).

Відсутність (або недостатність) капітальних видатків негативно впливає на оновлення основних фондів, створення та впровадження новітніх технологій, призводить до невиправдано розширеної ремонтної бази, значних видатків на придбання запчастин та матеріалів, знижує ефективність праці персоналу, вимагає залучення додаткового персоналу для здійснення обов’язкових заходів, що збільшує колективну дозу опромінення.

Недофінансування у жовтні - грудні 2014 року окремих бюджетних програм та списання залишків Державною казначейською службою України 1 січня 2015 року з рахунків одержувачів без сплати зареєстрованих зобов’язань призвело до фактичного виникнення незареєстрованої кредиторської заборгованості підприємств зони відчуження на загальну суму 148,5 млн гривень. Це викликало невиплату заробітної плати персоналу підприємств та ще більше загострило соціальне напруження в трудових колективах. Одночасно відбулися акції протесту, часткове знеструмлення та обмеження постачання природного газу, нарахування Державною фіскальною службою України 2,3 млн гривень штрафів та пені за несплачені обов’язкові платежі до державного бюджету (насамперед єдиний соціальний внесок), які постійно зростають.

Визначені Державним бюджетом України видатки на 2015 рік не дають можливості забезпечити фінансування навіть першочергових заходів (заробітна плата, енергоносії тощо). За межами фінансування залишилося відшкодування Пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату і доставку пенсій особам, яким вона призначена на пільгових умовах, до отримання права на пенсію за віком у розмірі 186 млн гривень (або 26% від визначеного фінансування). Внаслідок чого виконання заходів із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС знаходиться під загрозою зриву.

Для забезпечення додаткового внеску України до Чорнобильського фонду "Укриття" у травні 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку про внесення змін до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні від 20 листопада 1997 року".

Цим Законом Україна підтвердила готовність здійснити додатковий внесок до Чорнобильського фонду "Укриття" в сумі 63,40 млн доларів США і таким чином збільшити свій майновий і грошовий внесок з 104,063 до 167,563 млн доларів США, що було схвально сприйнято світовою спільнотою.

Разом з тим, кошти на сплату внесків до Чорнобильського фонду "Укриття" та до Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) у 2015 році визначено на рівні 601,80 млн гривень, що, внаслідок зміни офіційного курсу гривні до інших валют, не є достатнім для внесення Україною додаткових коштів.

З набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" на проведення операцій в рамках виконання проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС скасовані пільги з оподаткування прибутку підприємств, отриманого за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається Чорнобильським фондом "Укриття", Рахунком ядерної безпеки ЄБРР та позбавлено іноземні організації, які беруть участь у виконанні міжнародних чорнобильських проектів, права вести діяльність без реєстрації як платників податків в Україні. Це викликає реальну загрозу збільшення вартості проектів, пред’явлення підрядниками та постачальниками обґрунтованих претензій до ДСП "ЧАЕС" і як наслідок - збільшення витрат з державного бюджету та порушення виконання міжнародних зобов’язань України.

В останні роки виникла проблема із страховим покриттям відповідальності за ядерну шкоду, що може негативно вплинути на реалізацію міжнародних проектів на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС.

Чинні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, не надають повноважень центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження, надавати дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розпоряджатися землею. Невирішеність цих питань позбавляє підприємства, організації, що належать до сфери управління зазначеного центрального органу виконавчої влади, можливості повноцінно виконувати покладені на них функції, що ставить під загрозу виконання міжнародних договорів України.

Непридатний стан залізничної колії на ділянці "станція Вільча - станція Янів" ускладнює доступ фахівців до радіаційно- та ядерно-небезпечних об’єктів зони відчуження.

Учасники парламентських слухань висловлюють стурбованість щодо передачі на фінансування до місцевих бюджетів закладів охорони здоров’я, які фінансуються з державного бюджету, насамперед спеціалізованих медико-санітарних частин (далі - СМСЧ).

Підприємства, при яких функціонують СМСЧ Міністерства охорони здоров’я України, мають стратегічне значення для України і працюють в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів, серед яких переважає іонізуюче випромінювання.

Також неврегульованим залишається питання щодо забезпечення та утримання підрозділів інших органів виконавчої влади, які виконують завдання з охорони, ліквідації пожеж, забезпечення громадського правопорядку, надання медичної допомоги у зоні відчуження відповідно до чинного законодавства. Зокрема, із введенням в дію Кодексу цивільного захисту України виникли проблеми з організацією охорони від пожеж суб’єктів господарювання та території зони відчуження.

Аналіз досвіду реалізації положень законодавства з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи свідчить про необхідність подальшого наукового обґрунтування мети заходів з подолання її наслідків у віддалений період.

Так, учасники парламентських слухань наголошували, що при прийнятті Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" не були враховані науково обґрунтовані сучасні уявлення про дію іонізуючого випромінювання на організм людини, принципи радіаційного захисту, в основі яких лежать Державні гігієнічні нормативи "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", публікації Міжнародної комісії з радіаційного захисту, Наукового комітету ООН щодо атомної радіації, Всесвітньої організації охорони здоров’я, стандарти радіаційної безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії.

Залишається актуальною проблема моніторингу радіологічних наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечення виробництва радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції.

Несвоєчасне і недостатньо об’єктивне інформування населення про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС з боку органів державного управління створює передумови для формування соціально-психологічної напруги в суспільстві і не сприяє підтримці необхідності перегляду основних соціальних пріоритетів державної політики щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у віддалений період.

26 квітня 2016 року виповнюються 30-ті роковини Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з цим, з метою підготовки виважених політичних та управлінських рішень з проблем подолання наслідків цієї трагедії у віддалений період необхідно розробити спільно з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України план спільних заходів.

Враховуючи суспільне і міжнародне значення зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, учасники парламентських слухань рекомендують:

1. Президентові України розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони України питання про стан реалізації заходів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

2. Кабінету Міністрів України:

1) внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", який вже пройшов попереднє погодження із заінтересованими сторонами, та забезпечити належне фінансування Програми шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та наступні роки;

про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2016-2026 роки, передбачивши у ній вирішення проблем поліпшення медичного забезпечення та оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, придбання для них ліків; комплексного соціально-економічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та місць компактного переселення громадян; забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; моніторингу радіологічних наслідків Чорнобильської катастрофи, виробництва радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції; радіаційного захисту населення та екологічного оздоровлення забруднених територій; інформування громадян про радіаційний стан територій; наукового забезпечення робіт та інформаційних систем;

про внесення змін до Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" щодо зменшення межі цивільної відповідальності за ядерну шкоду оператора ядерної установки Чорнобильської АЕС;

про внесення змін до Податкового кодексу України в частині відновлення дії положень, що стосуються питання реєстрації нерезидентів - виконавців проектів міжнародної технічної допомоги на Чорнобильській АЕС в податковому органі; пільг з оподаткування прибутку ДСП "ЧАЕС" та прибутку підприємств, отриманого за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття";

про внесення змін до Земельного кодексу України стосовно надання повноважень центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері управління зоною відчуження, у сфері регулювання земельних відносин в частині розпорядження землями зони відчуження, надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для цілей, визначених Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування відомчих закладів охорони здоров’я, передбачивши видатки, що здійснюються з Державного бюджету України СМСЧ;

про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо відновлення виплати доплати за роботу особам, які постійно працюють або які виконують службові обов’язки в зоні відчуження, скасованої Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України";

про внесення відповідних змін до законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" у зв’язку з ліквідацією зони посиленого радіоекологічного контролю з врахуванням Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)" і результатів дозиметричної паспортизації населених пунктів України;

про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", у якому передбачити:

а) збільшення обсягів асигнувань, зокрема за такими бюджетними програмами:

"Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об’єктів";

"Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення";

"Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС";

"Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" не нижче рівня 2014 року;

б) додаткову дотацію бюджету міста Славутич на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста у повному обсязі відповідно до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему";

в) відновлення фінансування бюджетної програми "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

2) забезпечити належне виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань щодо сплати внесків України до Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР;

3) забезпечити фінансування будівництва комплексу "Вектор" у повному обсязі;

4) завершити процедуру погодження проектів "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС" та "Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, які повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС" з метою прийняття їх Кабінетом Міністрів України. Вирішити питання фінансування будівництва сховища;

5) забезпечити проведення капітального ремонту залізниці на ділянці "станція Вільча - станція Янів" протягом 2015-2016 років;

6) прискорити погодження всіх необхідних матеріалів для створення Чорнобильського біосферного заповідника;

7) розробити та затвердити порядок відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам ДСП "ЧАЕС", інших підприємств зони відчуження та підприємств, які виконують роботи відповідно до контрактів з підприємствами зони відчуження;

8) надати розстрочку у перерахуванні реверсної дотації з бюджету міста Славутич до державного бюджету;

9) вирішити питання щодо врегулювання фінансового та матеріального забезпечення і утримання підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Національної гвардії України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, які виконують завдання з охорони та фізичного захисту, надання термінової медичної допомоги, ліквідації пожеж, забезпечення правопорядку у зоні відчуження відповідно до чинного законодавства;

10) розробити план заходів щодо інтеграції майданчика Чорнобильської АЕС в атомну галузь України з метою вдосконалення та вирішення питань поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами та зняття з експлуатації атомних електростанцій України;

11) відновити роботу Міжвідомчої комісії з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС і Міжвідомчої робочої групи з координації діяльності регулюючих органів під час видачі ліцензій на виконання робіт на об’єкті "Укриття" та із зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації;

12) привести у відповідність із Законом України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 1991 року № 106 "Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

13) розробити та затвердити План підготовки державних заходів до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, вирішити в установленому порядку питання щодо його фінансування з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також передбачити:

проведення в Україні міжнародної науково-практичної конференції;

підготовку Національної доповіді до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи;

проведення пам’ятних заходів з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи;

оголошення 2016 року роком вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та її наслідків;

звернення до парламентів та урядів країн - членів ООН і Європейського Співтовариства щодо об’єднання зусиль з надання міжнародної допомоги у розв’язанні проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

3. Міністерству екології та природних ресурсів України розглянути питання щодо проведення екологічного аудиту підприємств зони відчуження.вгору