Про внесення зміни до Митного кодексу України
Закон України від 24.12.2002348-IV
Документ 348-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення зміни до Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 6, ст.51 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пункті 1 розділу XXI "Прикінцеві положення" Митного
кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 38-39, ст. 288) слова і цифри "з 1 січня 2003 року"
замінити словами і цифрами "з 1 січня 2004 року".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 348-IVвгору