Документ 3476-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }
 
Про внесення зміни до статті 1 Закону
України "Про патентування деяких видів
підприємницької діяльності"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 30, ст.259 )

 
    Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Пункт 1 частини третьої статті 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193) викласти в такій редакції:
 
     "1) підприємств і організацій військової торгівлі, аптек, що перебувають у державній власності, а також розташованих у селах, селищах та містах районного значення підприємств та організацій споживчої кооперації та торгово-виробничих державних підприємств робітничого постачання".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3476-IVвгору