Документ 347/2001-рп, поточна редакція — Редакція від 07.06.2016, підстава - 231/2016

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про описи Почесного знака і свідоцтва лауреата
премії Президента України для молодих вчених
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 253/2003 ( 253/2003 ) від 24.03.2003
N 231/2016 ( 231/2016 ) від 31.05.2016 }

{ У назві та тексті Розпорядження, а також у додатках
слова "Національної академії наук України" виключено
згідно з Розпорядженням Президента N 253/2003
( 253/2003 ) від 24.03.2003 }
{ У назві та тексті Розпорядження, а також у додатках
до нього слово "щорічна" в усіх відмінках виключено
згідно з Розпорядженням Президента N 231/2016
( 231/2016 ) від 31.05.2016 }

Затвердити описи Почесного знака (додаток N 1) і свідоцтва
(додаток N 2) лауреата премії Президента України для молодих
вчених.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 грудня 2001 року
N 347/2001-рп

Додаток N 1
до Розпорядження Президента України
від 10 грудня 2001 року N 347/2001-рп
ОПИС
Почесного знака лауреата премії
Президента України для молодих вчених
Почесний знак лауреата премії Президента України для молодих
вчених (далі - Почесний знак) є нагрудним знаком, який має овальну
форму і виготовлений з томпаку. У центрі Почесного знака вміщено
медальйон синього кольору із зображенням на його тлі срібного
погруддя богині Афіни Паллади. Медальйон обрамлено позолоченим
лавровим вінком. У нижній частині Почесного знака розміщено
стрічку синього кольору з написом золотими літерами "SCIENTIA
VINCES" (лат. - наукою переможеш). Усі зображення рельєфні.
На зворотному боці Почесного знака по колу розміщено напис
"Премія Президента України" і вигравірувано порядковий номер
відзнаки.
Розмір Почесного знака: висота - 35 мм, ширина - 32 мм.
Почесний знак за допомогою фігурного вушка і кільця кріпиться
до декоративної колодки, що являє собою фігурну металеву пластинку
висотою 22 мм і шириною 25 мм, обтягнуту шовковою муаровою
стрічкою синього кольору. На зворотному боці колодки є застібка
для кріплення Почесного знака до одягу.
Почесний знак носиться з правого боку грудей і розміщується
нижче державних нагород України.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

Додаток N 2
до Розпорядження Президента України
від 10 грудня 2001 року N 347/2001-рп
ОПИС
свідоцтва лауреата премії
Президента України для молодих вчених
Свідоцтво лауреата премії Президента України для молодих
вчених (далі - свідоцтво) складається з обкладинки і вкладного
листа з текстом свідоцтва.
Обкладинка має форму прямокутника розміром 315 х 112 мм і
виготовляється з твердого картону, обтягнутого з зовнішнього боку
синьою шевровою шкірою. Всередині обкладинки, у місці її згину,
закріплено синьо-жовту муарову стрічку для вкладного листа. На
лицьовому боці обкладинки тиснений золотом напис: "Свідоцтво
лауреата премії Президента України для молодих вчених".
Вкладний лист має форму прямокутника розміром 305 х 107 мм.
На першій (лицьовій) сторінці вкладного листа - тиснене зображення
малого Державного Герба України. На другій сторінці зверху синьою
фарбою надруковано текст: "Свідоцтво лауреата премії Президента
України для молодих вчених" у три рядки, під ним чорною фарбою -
прізвище, ім'я та по батькові лауреата в родовому відмінку.
Знизу у два стовпчики чорною фарбою надруковано написи:
ліворуч - "Голова Комітету з Державних премій України в галузі
науки і техніки", праворуч - "Керівник Секретаріату Комітету з
Державних премій України в галузі науки і техніки", нижче - місце
для підписів відповідно Голови Комітету та керівника Секретаріату
Комітету, номер свідоцтва, який проставляється друкарським
способом. { Абзац четвертий із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 231/2016 ( 231/2016 ) від 31.05.2016 }
На третій сторінці друкується витяг з Указу Президента
України про присудження премії Президента України для молодих
вчених.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИНвгору