Документ 347-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.10.2016, підстава - 714-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2012 р. № 347
Київ

Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства інфраструктурних проектів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 840 від 29.08.2012
№ 1178 від 21.12.2012
№ 714 від 22.09.2016}

{У назві та тексті Постанови слова і цифри “Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів” у всіх відмінках замінено словами “Державне агентство інфраструктурних проектів” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 714 від 22.09.2016}

{ Установити, що державні гарантії для забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням надаються відповідно до Порядку та умов, затверджених цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 1034 від 07.11.2012}

Відповідно до статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства інфраструктурних проектів, що додаються.

2. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства інфраструктурних проектів, за умови виконання ними вимог, передбачених у затверджених цією постановою Порядку та умовах.

3. Державному агентству інфраструктурних проектів разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік у межах відповідних бюджетних призначень видатки для обслуговування та погашення запозичень, здійснення інших платежів за запозиченнями, залученими під державні гарантії з метою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2012 р. № 347

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства інфраструктурних проектів

{Назва Порядку та умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 714 від 22.09.2016}

1. Ці Порядок та умови регулюють відносини, пов’язані з наданням Кабінетом Міністрів України державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів державного сектору економіки, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Укрінфрапроекту (далі - позичальники), для фінансування зобов’язань, що виникають у зв’язку з виконанням завдань та здійсненням заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1297) (далі - державні гарантії).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 714 від 22.09.2016}

2. Державні гарантії надаються у межах загального обсягу, встановленого Законом України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, в обсязі, що не перевищує 4400000 тис. гривень.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 840 від 29.08.2012, № 1178 від 21.12.2012}

3. Розпорядником коштів за зазначеними в пункті 1 цих Порядку та умов запозиченнями є Укрінфрапроект, який щомісяця погоджує з Мінфіном план фінансування заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок таких коштів.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 714 від 22.09.2016}

4. Для надання державних гарантій позичальник подає Мінфіну такі документи:

1) проекти кредитних договорів/проспект емісії облігацій;

2) відомості про залучені позичальником запозичення разом з графіками їх погашення та обслуговування;

3) копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню звітну дату.

5. До надання державних гарантій Мінфін та позичальник укладають договір про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою, які можуть виникнути у разі виконання нею гарантійних зобов’язань.вгору