Документ 347-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до статті 4
Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 44, ст.297 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзаци перший - четвертий підпункту 4.3.15 пункту 4.3
статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37,
ст. 308) замінити п'ятьма абзацами такого змісту:
"4.3.15. вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно
наданих в обсягах та за переліком професій ( 462-2004-п ), що
встановлюються Кабінетом Міністрів України:
працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних
підприємств;
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних
роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж
7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із
підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не
менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної
лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються,
розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж
20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок;
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим
знаками "Шахтарська слава" або "Шахтарська доблесть"
I, II, III ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок
загального захворювання, у разі якщо вони користувалися цим правом
до настання інвалідності;
сім'ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з
видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв'язку із
втратою годувальника".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 вересня 2008 року
N 347-VIвгору