Документ 3469-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.246 )

I. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2006 рік" від 20 грудня 2005 року N 3235-IV ( 3235-15 ) такі
зміни:
1. У статті 1:
у частині другій цифри "137.081.485,7" та "108.245.247,8"
замінити відповідно цифрами "137.280.885,7" та "108.444.647,8";
у частині четвертій цифри "12.909.044,9" та "11.402.827,4"
замінити відповідно цифрами "13.108.444,9" та "11.602.227,4".
2. Доповнити статтею 124 такого змісту:
"Стаття 124. Установити, що частина надходжень від продажу
державного пакета акцій ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний
комбінат "Криворіжсталь", одержаних у 2005 році, перераховується
протягом трьох робочих днів з дня набрання чинності цим Законом на
спеціальні рахунки бюджету розвитку відповідно міського бюджету
міста Кривий Ріг та обласного бюджету Дніпропетровської області
згідно з обсягами, визначеними у додатках N 3 та N 7 до цього
Закону.
Зазначені кошти використовуються на заходи, пов'язані з
вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем міста
Кривий Ріг та прилеглих до нього населених пунктів
Дніпропетровської області".
3. Внести зміни до додатків N 2, N 3 та N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) відповідно
до додатків N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Залишки коштів, перерахованих згідно з цим Законом на
спеціальні рахунки міського бюджету міста Кривий Ріг та обласного
бюджету Дніпропетровської області на заходи, пов'язані з
вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем, не
підлягають вилученню на кінець бюджетного періоду з відповідних
місцевих бюджетів і за рішенням відповідної ради використовуються
з урахуванням їх цільового призначення на проведення відповідних
заходів у наступному бюджетному періоді.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3469-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
Зміни до додатка N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Фінансування
Державного бюджету України на 2006 рік"
(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------------------- |Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | | | фонд | фонд | |------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Загальне фінансування | 13 108 444,9| 11 602 227,4| 1 506 217,5| |------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------| |600000|Фінансування за активними | 9 502 039,4| 9 502 039,4| | | |операціями | | | | |------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------| |602000|Зміни обсягів готівкових | 9 223 133,0| 9 223 133,0| | | |коштів | | | | |------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------| |602100|На початок періоду | 9 223 133,0| 9 223 133,0| | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
Зміни до додатка N 3
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15 ) "Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2006 рік"

(тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код |Код | Найменування згідно з | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | |прог- |функ- | програмною класифікацією |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| | |рамної |ціо- | видатків та кредитування | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | | |класи- |наль- | державного бюджету | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |----------------------| розвитку | | |фікації|ної | | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | | |видат- |кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | | |ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | | |креди- |кації | | | | | | | | | | | | | |тування|видат-| | | | | | | | | | | | | |держав-|ків та| | | | | | | | | | | | | |ного |креди-| | | | | | | | | | | | | |бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------| | | |Видатки-всього: |108 444 647,8| 91 307 004,4| 19 706 019,5| 1 292 099,6|16 867 643,4|28 836 237,9|14 832 317,0| 957 805,8| 200 963,1| 14 003 920,9|137 280 885,7| |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------| |3510000| |Міністерство фінансів України | 17 875 694,8| 17 358 814,1| | | 246 880,7| 3 051 315,7| 3 000 000,0| | | 51 315,7| 20 927 010,5| | | |(загальнодержавні видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------| |3511000| |Міністерство фінансів України | 17 875 694,8| 17 358 814,1| | | 246 880,7| 3 051 315,7| 3 000 000,0| | | 51 315,7| 20 927 010,5| | | |(загальнодержавні видатки) | | | | | | | | | | | | |-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------| |3511190| 0180 |Субвенція з державного бюджету | 199 400,0| | | | 199 400,0| | | | | | 199 400,0| | | |місцевим бюджетам на заходи, | | | | | | | | | | | | | | |пов'язані з поліпшенням | | | | | | | | | | | | | | |екології та соціально-економіч-| | | | | | | | | | | | | | |ний розвиток міста Кривий Ріг | | | | | | | | | | | | | | |та прилеглих до нього населе- | | | | | | | | | | | | | | |них пунктів Дніпропетровської | | | | | | | | | | | | | | |області | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
Зміни до додатка N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( 3235-15 )
"Показники міжбюджетних взаємовідносин державного
бюджету з місцевими бюджетами на 2006 рік"

тис. грн. ---------------------------------------------------------------- |Код бюджету| Назва місцевого |Субвенції з державного бюджету | | | бюджету |--------------------------------| | | адміністративно-| Субвенція загального фонду на: | | | територіальної |--------------------------------| | | одиниці | заходи, пов'язані з вирішенням | | | | екологічних та соціально- | | | |економічних проблем міста Кривий| | | | Ріг та прилеглих до нього | | | | населених пунктів | | | | Дніпропетровської області | |-----------+-----------------+--------------------------------| |01100000000|Бюджет Автономної| | | |Республіки Крим | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |02100000000|Обласний бюджет | | | |Вінницької | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |03100000000|Обласний бюджет | | | |Волинської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |04100000000|Обласний бюджет | 59 820,0 | | |Дніпропетровської| | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |05100000000|Обласний бюджет | | | |Донецької області| | |-----------+-----------------+--------------------------------| |06100000000|Обласний бюджет | | | |Житомирської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |07100000000|Обласний бюджет | | | |Закарпатської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |08100000000|Обласний бюджет | | | |Запорізької | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |09100000000|Обласний бюджет | | | |Івано- | | | |Франківської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |10100000000|Обласний бюджет | | | |Київської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |11100000000|Обласний бюджет | | | |Кіровоградської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |12100000000|Обласний бюджет | | | |Луганської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |13100000000|Обласний бюджет | | | |Львівської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |14100000000|Обласний бюджет | | | |Миколаївської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |15100000000|Обласний бюджет | | | |Одеської області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |16100000000|Обласний бюджет | | | |Полтавської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |17100000000|Обласний бюджет | | | |Рівненської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |18100000000|Обласний бюджет | | | |Сумської області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |19100000000|Обласний бюджет | | | |Тернопільської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |20100000000|Обласний бюджет | | | |Харківської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |21100000000|Обласний бюджет | | | |Херсонської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |22100000000|Обласний бюджет | | | |Хмельницької | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |23100000000|Обласний бюджет | | | |Черкаської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |24100000000|Обласний бюджет | | | |Чернівецької | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |25100000000|Обласний бюджет | | | |Чернігівської | | | |області | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |26000000000|Міський бюджет | | | |міста Києва | | |-----------+-----------------+--------------------------------| |27000000000|Міський бюджет | | | |міста Севастополя| | |-----------+-----------------+--------------------------------| |04205000000|Міський бюджет | 139 580,0 | | |міста Кривого | | | |Рогу | | |-----------+-----------------+--------------------------------| | |ВСЬОГО | 199 400,0 | ----------------------------------------------------------------вгору