Документ 3464-X, перша редакція — Прийняття від 17.05.1982
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до статті 85
Кримінального кодексу і статті 427
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1982, N 22, ст. 300 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 85 Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05, 2002-05 ) такі доповнення і зміни:
1) доповнити статтю після частини першої новою частиною
такого змісту:
"Дрібне розкрадання державного або громадського майна, що
призвело до розукомплектування автомобілів, тракторів,
сільськогосподарської та іншої техніки при перевезенні
залізничним, водним та іншим транспортом, а також у місцях
постійного або тимчасового зберігання, - карається позбавленням волі на строк до шести місяців, або
виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі
від ста до трьохсот карбованців";
2) у зв'язку з цим частину другу статті вважати частиною
третьою і викласти її в такій редакції:
"Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені
особою, яка раніше судилася за дрібне розкрадання державного чи
громадського майна (стаття 85) або раніше вчинила розкрадання
державного чи громадського майна, яке не є дрібним розкраданням
(статті 81 - 84, 86-1), або крадіжку, грабіж, шахрайство з метою
заволодіння особистим майном громадян (статті 140, 141 і 143), або
розбій з метою заволодіння державним, громадським чи особистим
майном громадян (статті 86 і 142), або розкрадання вогнестрільної
зброї, бойових припасів чи вибухових речовин (стаття 223), або
розкрадання наркотичних речовин (стаття 229-2), - караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до одного року, або штрафом у розмірі
від трьохсот до п'ятисот карбованців".
2. У частині першій статті 427 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1003-05 ) слова "частиною 2
статті 85" замінити словами "частинами 2 і 3 статті 85".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 17 травня 1982 р.
N 3464-Xвгору