Документ 346-98-п, поточна редакція — Редакція від 03.08.2005, підстава - 710-2005-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 березня 1998 р. N 346
Київ
Про затвердження Програми створення
та функціонування національної мережі
міжнародних транспортних коридорів
в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 878 ( 878-2002-п ) від 01.07.2002
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 1688 ( 1688-2003-п ) від 29.10.2003
N 1118 ( 1118-2004-п ) від 25.08.2004
N 710 ( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )

З метою забезпечення створення і фоункціонування національної
мережі міжнародних транспортних коридорів Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму створення та функціонування
національної мережі міжнародних транспорних коридорів в Україні
(далі - Програма), що додається.
2. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми,
покласти на Міністерство транспорту.
3. Міністерству економіки та Міністерству фінансів під час
розроблення проектів державного бюджету та програм економічного і
соціального розвитку на відповідні роки передбачити цільове
фінансування реалізації Програми з державного бюджету виходячи з
реальних можливостей.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 1998 р. N 346
Програма
створення та функціонування національної
мережі міжнародних транспортних
коридорів в Україні
Ця Програма передбачає комплекс першочергових заходів,
спрямованих на розбудову міжнародних транспортних коридорів на
період до 2005 року і розвиток усіх видів транспорту, за винятком
повітряного і трубопровідного. Обсяг виконання дослідних робіт, проектів, інвестиційних
вкладень у транспортно-дорожньому комплексі надзвичайно великий,
оскільки перехід на ринкові відносини ставить перед транспортом
принципово нові завдання і вимагає змін, орієнтовні інвестиції для
здійснення яких становлять понад 100 млрд. гривень. Виходячи з обмежених можливостей державного бюджету та інших
джерел фінансування до Програми включено тільки першочергові
заходи, здійснення яких закладає основи створення міжнародних
транспортних коридорів (далі - транспортні коридори) на території
України. У Програмі ці заходи згруповані у п'ять розділів: визначення вантажо- і пасажиропотоків на транспортних
коридорах; законодавча та нормативно-правова база розбудови транспортних
коридорів; організація і технологія роботи транспортних систем
(оптимізація транспортних процесів); пропуск транспорту в пунктах пропуску на державному кордоні; розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти). Головними напрямами розвитку транспортних коридорів
визначені: поетапний перехід на засади міжнародної транспортної
політики, прийнятої Європейською Комісією; впровадження прийнятих Україною положень європейських
меморандумів, протоколів, угод щодо створення транспортних
коридорів; залучення до участі у створенні мережі транспортних коридорів
вітчизняних і зарубіжних структур усіх форм власності; перехід на ринкові основи функціонування
транспортно-дорожнього комплексу, елементами яких є приватизація
державних підприємств, демонополізація, конкуренція тощо. Згідно з Концепцією створення та функціонування національної
мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р.
N 821 ( 821-97-п ), передбачаються два варіанти розбудови
транспортних коридорів на території України, включених як складова
частина до мережі міжнародних транспортних коридорів: реконструкція і модернізація існуючої мережі; спорудження нової транспортної мережі з повним комплексом
інфраструктури згідно з міжнародними стандартами. Розбудова та функціонування транспортних коридорів за
існуючими напрямками забезпечується відповідними підприємствами,
підпорядкованими Мінтрансу. ( Абзац дев'ятнадцятий вступної частини виключено на підставі
Постанови КМ N 1118 ( 1118-2004-п ) від 25.08.2004 )
Спорудження нової транспортної мережі здійснюється на
конкурсних засадах переважно із залученням недержавних коштів,
насамперед приватного капіталу, включаючи іноземний, під контролем
і за участю держави, яка створює умови для залучення капіталу,
гарантує його повернення та додатковий прибуток, готує відповідну
законодавчу та правову базу. Нові автомобільні дороги передаються в користування
акціонерам, які вклали кошти в їх будівництво, на термін не менший
достатнього для окупності вкладених капіталів і одержання
додаткового прибутку. Для цього передбачається запровадження плати
за проїзд зазначеними автомобільними дорогами.
Визначення вантажо- і пасажиропотоків на
транспортних коридорах
Програмою передбачено виконання дослідних робіт з визначення
шляхів і тенденцій економічного розвитку України і зарубіжних
регіонів, що формують перевезення транспортними коридорами, з
прогнозуванням обсягів і напрямків перевезень по кожному, окремо
взятому транспортному коридору. Одним з визначальних питань у залученні транспортних потоків
на територію України є ефективно діюча, пристосована до постійних
змін міжнародних вимог тарифна політика та система інших зборів і
платежів за міжнародні перевезення. Тарифні правила та умови,
система інших зборів і платежів, що діють нині в Україні, не
повною мірою відповідають цим вимогам. Незважаючи на низькі загальні тарифи на перевезення, кінцеві
транспортні витрати у зв'язку з обтяженням їх додатковими сплатами
досить високі і значною мірою відштовхують споживачів транспортної
продукції. Програмою передбачені роботи з удосконалення тарифної
політики на всіх видах транспорту, в тому числі у разі їх
взаємодії між собою і застосування наскрізних тарифів.
Законодавча та нормативно-правова база розбудови
транспортних коридорів
Для забезпечення створення і функціонування мережі
транспортних коридорів, організації перевезень на них у
міжнародній практиці існує значна кількість нормативно-правових
актів, технічних документів, конвенцій, вимог, стандартів тощо.
Україна погодила тільки частину цих документів (близько 20 з 50
головних) при загальній кількості їх декілька сотень. У Програмі
передбачена підготовка відповідних законодавчих та інших
нормативно-правових актів, вивчення і аналіз діючих міжнародних
актів, їх адаптація до умов України.
Організація і технологія роботи транспортних систем
(оптимізація транспортних процесів)
Міжнародна транспортна мережа України і діючі системи
перевезень в умовах перебудови економіки вимагають принципових
змін в експлуатаційно-технологічній діяльності, а також заміни
технічних засобів і обладнання. Головні вимоги у цих питаннях такі: максимальне зниження собівартості перевезень; переоцінка критеріїв підходу до визначення ефективності
перевезень, перехід від об'ємних показників роботи транспорту до
фінансово-економічних; забезпечення достатньої швидкості руху транспорту і доставки
пасажирів і вантажів; забезпечення збереження вантажів під час перевезення; підвищення якості послуг на транспорті. У Програмі передбачено здійснення як науково-дослідних і
проектно-конструкторських розробок з цих питань, так і ряду
інвестиційних проектів і організаційних заходів.
Пропуск транспорту в пунктах пропуску
на державному кордоні
Питання прискореного пропуску транспорту в пунктах пропуску
на державному кордоні - одне з найскладніших у міжнародних
перевезеннях. В Україні реалізується цільова Комплексна програма
розбудови державного кордону України, затверджена Указом
Президента України від 16 грудня 1993 р. N 596 ( 596/93 ). Для
подальшого прискореного пропуску транспортних засобів через пункти
пропуску необхідно створити нову інфраструктуру пунктів пропуску
на державному кордоні відповідно до міжнародних стандартів. На
маршрутах проходження транспортних коридорів розміщено 12
автомобільних, 11 залізничних та 3 пункти пропуску, що розташовані
в морських та річкових портах. Серед пунктів пропуску для
автомобільного сполучення тільки пункт "Краківець" (транспортний
коридор N 3), побудований у 1997 році, відповідає міжнародним
стандартам. Інші пункти пропуску потребують значної реконструкції
та будівництва нової інфраструктури.
У Програмі передбачено проведення додаткових робіт, спрямованих на поліпшення умов перетину кордонів у міжнародному
сполученні.
Розбудова транспортних коридорів (інвестиційні проекти)
Цей розділ Програми визначає адреси і обсяги інвестиційних
вкладень у розбудову транспортних коридорів і споруд на них. Там,
де вже визначена доцільність і можливість спорудження нових
об'єктів або реконструкції чи підвищення техніко-економічних
(споживчих) характеристик існуючих, Програмою передбачені
конкретні адреси і обсяги робіт. В основному ці роботи передбачаються на існуючих об'єктах
транспортних коридорів. На об'єктах, визначених для будівництва на нових напрямках, у
разі необхідності Програмою передбачено здійснення попередніх
розрахунків, виконання техніко-економічних обгрунтувань або
підготовчих робіт для них. З метою майбутнього розміщення
автомагістралей та їх споруд необхідно заздалегідь визначити
напрямки їх прокладання та зарезервувати земельні ділянки
відповідно до плану забудови, залишивши ці ділянки у державній
власності без права передачі у приватну власність. У Програмі передбачається пріоритетна розбудова коридорів
N 3, 5, 9, а також коридору Балтійське море - Чорне море
(Гданськ - Одеса). Обсяги робіт визначені з урахуванням
можливостей інвестування відповідних галузей транспортно-
дорожнього комплексу. Загальна вартість намічених Програмою робіт становить
3013,73 млн. гривень. За рахунок державного бюджету передбачено
виділити 1168,82 млн. гривень, у тому числі понад 1 млрд. гривень
з коштів дорожнього фонду, віднесеного до державного та
місцевих бюджетів. Обсяг капітальних вкладень, які передбачаються
на розбудову транспортних коридорів, становить близько
3 млрд. гривень. На науково-дослідні, проектно-конструкторські
та організаційно-технологічні розробки передбачено
13,89 млн. гривень. Внаслідок реалізації Програми очікується підвищення
економічних показників роботи залізничного, морського і
автомобільного транспорту, збільшення обсягу вантажо- і
пасажироперевезень, у тому числі за рахунок транзиту через
територію України, підвищення рівня якості праці і послуг на
транспортних коридорах. Зростуть валютні надходження до країни.
Вже на цьому початковому етапі розбудови транспортних коридорів
передбачається збільшення робочих місць на 15 - 20 тисяч. Зростання прибутку від транзитних перевезень на залізничному
транспорті очікується в межах 23 - 25 відсотків. Прибуток морських
портів зросте на 51 відсоток. Середньорічний економічний ефект від поліпшення умов руху на
автомобільних дорогах становитиме понад 230 млн. гривень.
Окупність капітальних вкладень у розбудову автомобільних доріг
становитиме 6 - 7 років, залізниць 8 - 10 років.
Додаток
до Програми створення та функціонування
національної мережі міжнародних
транспортних коридорів в Україні
Завдання та етапи виконання
Програми створення та функціонування національної
мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | Прогнозні обсяги фінансування, тис. гривень | | |————————————————————————————————————————————————— | Відповідальні| | всього | у тому числі | за виконання| Термін |———————————————|————————————————————————————————— | та головні | виконання|держав-| інші | науково- | капітальні Завдання та етапи виконання | виконавці | |ний |джерела| дослідні | вкладення Програми | | |бюджет | | роботи | | | |———————+———————+————————————————+———————————————— | | | | |держав-| інші |держав-| інші | | | | |ний |джерела |ний |джерела | | | | |бюджет | |бюджет | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Визначення вантажо- і Мінтранс 1998 - 260 550 260 550 - - пасажиропотоків на Мінекономіки 2002
транспортних коридорах* МЗЕЗторг
Держмитслужба
1.1. Провести дослідження Мінтранс 1998 100 150 100 150 - - існуючого стану і інститут зробити прогноз "Укрдіпродор" розвитку Рада по міжрегіональних вивченню економічних зв'язків в продуктивних Україні, сил (РВПС) зовнішньоекономічних зв'язків, а також оцінити обсяги внутрішньодержавних та експортно-імпортних перевезень на перспективний період ————————————————————————————————— * Головні виконавці робіт, зазначених у розділах 1 - 5, визначаються, як правило, на конкурсних засадах.
1.2. Дослідити міжнародні Мінтранс РВПС 1998 - 50 100 50 100 - - економічні зв'язки і ВАТ "Інститут 1999 напрямки та обсяги (Центр) транспортних потоків у комплексних міжнародній торгівлі; транспортних підготувати пропозиції проблем" щодо їх залучення до (ІКТП-Центр) транспортних коридорів в Україні
1.3. Проаналізувати Мінтранс -"- 50 100 50 100 - - існуючий стан справ і Укрзалізниця підготувати нормативні Державний документи щодо тарифів департамент (включаючи наскрізні автомобільного тарифи) за напрямками транспорту проходження (ДДАТ) транспортних коридорів Державний
департамент
морського і
річкового
транспорту
України
(ДДМРТУ)
Київський
інститут
залізничного
транспорту
(КІЗТ)
Товариство з
обмеженою
відповідаль-
ністю (ТОВ)
"Трансполіс"
1.4. Проаналізувати стан Мінтранс 1998 60 - 60 - - - справляння зборів з Укрзалізниця перевізників під час ДДАТ ДДМРТУ перевезення вантажів Укравтодор територією України та ІКТП-Центр підготувати положення щодо впорядкування їх ставок
1.5. Удосконалити систему Укрзалізниця 1999 - - 200 - 200 - - взаєморозрахунків під ДДМРТУ 2002 час міжнародних Укравтодор перевезень вантажів і ДДАТ інститут пасажирів між "Державто- учасниками перевізного трансНДІ- процесу проект"
2. Законодавча та Мінтранс 1998 - 300 1030 300 1030 - - нормативно-правова база Мінекономіки 2005
розбудови транспортних Мін'юст
коридорів Мінфін
Мінекобезпеки
Національне
агентство з
питань
розвитку та
європейської
інтеграції
Держкомзем
2.1. Розглянути міжнародні Укрзалізниця 1998 - 40 60 40 60 - - документи (конвенції, ДДМРТУ 1999 угоди та інші Укравтодор нормативні акти) з ДДАТ питань розвитку та ІКТП-Центр функціонування транспорту, прийняті Європейською економічною комісією ООН та Європейським співтовариством. Розробити пропозиції щодо приєднання України до виконання вимог зазначених документів
2.2. ( Пункт 2.2 втратив чинність в частині, що стосується
дорожнього господарства на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 ) Провести аналітичний Укрзалізниця 1998 - 50 150 50 150 - - огляд чинних ДДАТ 2005 законодавчих та інших Укравтодор нормативно-правових ДДМРТУ актів з питань інститут створення і "Державто- функціонування трансНДІ- транспортних коридорів, проект" підготувати відповідні пропозиції
2.3. ( Пункт 2.3 втратив чинність в частині, що стосується
дорожнього господарства на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 ) Підготувати перелік і Укрзалізниця 1999- 50 200 50 200 - - розробити законодавчі ДДМРТУ 2005 та інші Укравтодор нормативно-правові акти ДДАТ інститут щодо методів "Державто- стимулювання трансНДІ- вітчизняних та проект" іноземних інвесторів, які залучаються до розбудови та облаштування транспортних коридорів
2.4. Доопрацювати подані та
підготувати проекти
Законів України:
Про концесію на Укравтодор 1998 - - - - - - будівництво та експлуатацію автомобільних доріг (доопрацювання); Про резервування Укравтодор 1998 - 20 - 20 - - земель під Укрзалізниця реконструкцію існуючих та прокладання нових транспортних коридорів (доповнення Земельного кодексу України); Про концесії на Укрзалізниця 1999 - 20 - 20 - - залізничному транспорті; Про морські порти; ДДМРТУ -"- - 40 - 40 - - Про транспортно- Укрзалізниця 1998 - - 80 - 80 - - експедиційну ДДАТ ДДМРТУ 1999 діяльність; Про транзит товарів Мінтранс 1998 20 - 20 - - - територією України; МЗЕЗторг
Мін'юст Про вільні економічні Мінтранс 1999 20 20 20 20 - - зони у межах Мін'юст транспортних коридорів МЗЕЗторг
2.5. Підготувати Правила Мінтранс 1999 - - 100 - 100 - - регулювання Укрзалізниця 2000 взаємовідносин між ДДМРТУ ДДАТ учасниками інститут транспортного процесу "ПівденНДІМФ" на терміналах та у морських транспортних вузлах
2.6. Підготувати Правила ДДАТ інститут 1999 - 70 - 70 - - міжнародних перевезень "Державто- вантажів автомобільним трансНДІ- транспортом проект"
2.7. Скоригувати Правила Укрзалізниця 1999 - - 100 - 100 - - перевезень ДДАТ 2000 великовагових, Укравтодор великогабаритних і інститут небезпечних вантажів на "Державто- транспорті трансНДІ-
проект"
2.8. Підготувати нормативні ДДМРТУ 1998 - - 70 - 70 - - документи з метою інститут 2000 забезпечення надійності "Річтранс- об'єктів системи проект" річкових судноплавних шляхів у мережі транспортних коридорів
2.9. Розробити Коментар до ДДМРТУ 2000 - 100 - 100 - - Кодексу торговельного інститут мореплавства України "ПівденНДІМФ"
2.10. Підготувати методичні Мінтранс 1998 30 - 30 - - - рекомендації щодо ІКТП-Центр оцінки ефективності інвестиційних проектів створення міжнародних транспортних коридорів в Україні та їх відбору для фінансування
2.11. Підготувати проект Мінтранс -"- 20 - 20 - - - договору, узгоджений з Мін'юст Польською Стороною, між Україною і Республікою Польща про надання коридорові Гданськ - Одеса (Балтійське море - Чорне море) статусу міждержавного
2.12. Підготувати Мінтранс 1998 - 50 - 50 - - - пропозиції, узгоджені з Мін'юст 1999 Польською Стороною, Мінекономіки щодо прийняття законодавчих та інших нормативно-правових актів з метою розбудови і функціонування транспортного коридору Гданськ - Одеса (Балтійське море - Чорне море)
2.13. Визначити вплив Мінтранс 1999 20 - 20 - - - транспортних коридорів РВПС на соціально- економічний стан прилеглих територій
3. Організація і Мінтранс 1998 - 490 1565 490 1565 - - технологія роботи Мінекономіки 2005
транспортних систем МЗЕЗторг
(оптимізація Держмитслужба
транспортних процесів) Адміністрація
Держприкордон-
служби
3.1. Підготувати нормативні Мінтранс 1998 40 - 40 - - - положення щодо ІКТП-Центр раціонального використання та взаємодії різних видів транспорту в межах транспортних коридорів
3.2. Провести дослідження і Мінтранс 1999 80 - 80 - - - підготувати методичні МЗЕЗторг вказівки щодо формування мережі та організаційних структур транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності країни
3.3. Проаналізувати Мінтранс 1998 - 150 - 150 - - - розвиток та організацію МЗЕЗторг 2002 роботи міжнародних ІКТП-Центр нагромаджувально- розподільних (торгівельних) транспортно-складських центрів та підготувати нормативні положення щодо їх формування та розвитку в межах міжнародних транспортних коридорів
3.4. Здійснити заходи щодо Укрзалізниця 1999 - 60 240 60 240 - - організації ДДМРТУ ДДАТ 2005 інтермодальних ТОВ (комбінованих) "Трансполіс" перевезень КІЗТ транспортними коридорами; контейнерних і контрейлерних перевезень, обгрунтування їх маршрутів, місць розміщення і потужності транспортно-складських комплексів і терміналів обслуговування контейнерних і контрейлерних перевезень
3.5. Провести дослідження Мінтранс 1998 - 150 - 150 - - - та підготувати Мінекономіки 1999 пропозиції щодо МЗЕЗторг формування вільних Держмитслужба економічних зон на базі Адміністрація прикордонних та Держприкордонслужби морських опорних Національне транспортно-складських агентство з питань комплексів розвитку та
європейської
інтеграції
ІКТП-Центр
НДІекономіки
ТОВ "Транс-
поліс"
3.6. Розробити Концепцію Мінтранс -"- - 50 - 50 - - створення і розвитку КІЗТ інформаційної системи транспортних коридорів на базі обчислювальних мереж видів транспорту і дорожнього комплексу
3.7. Розробити систему ДДАТ інститут 1999 - - 400 - 400 - - оперативно- "Державто- 2005 диспетчерського трансНДІ- зв'язку під час проект" автомобільних перевезень транспортними коридорами
3.8. Розробити єдину ДДМРТУ 1998 - - 240 - 240 - - інформаційну мережу, інститут 2005 системи зв'язку і "Чорномор- засобів передачі НДІпроект" інформації учасникам транспортного процесу в морських транспортних вузлах
3.9. Провести дослідження і Укрзалізниця 1999 - 45 - 45 - - підготувати пропозиції КІЗТ щодо підвищення швидкості руху поїздів (пасажирських - до 160 км/год, вантажних - до 120 км/год) на напрямку Фастів - Дніпропетровськ (коридор Європа - Азія)
3.10. Підготувати пропозиції Укрзалізниця -"- - 60 - 60 - - щодо удосконалення Держмитслужба технології роботи Адміністрація залізниць на напрямках Держприкордонслужби проходження ТОВ "Трансполіс" транспортних коридорів та в пунктах пропуску через державний кордон
3.11. Удосконалити систему Укрзалізниця 1998 - - 350 - 350 - - організації КІЗТ ТОВ 2002 вагонопотоків, планів "Трансполіс" формування поїздів, завантаження сортувальних станцій з розробленням програмного забезпечення на базі нової економікотехнологічної моделі
3.12. Розробити рекомендації -"- 1999 - 60 - 60 - - щодо організації перевезень спеціалізованими поїздами транспортними коридорами
3.13. Розробити типові ДДАТ 1998 - - 120 - 120 - - технології організації Держмитслужба 2000 і управління інститут міжнародними "Державто- перевезеннями трансНДІ- автомобільним проект" транспортом в Україні
4. Пропуск транспорту в Мінтранс 1998 - 2100 221060 100 60 2000 221000 пунктах пропуску на Держмитслужба 2005
державному кордоні Адміністрація
Держприкордон-
служби
4.1. Проаналізувати Мінтранс 1998 - 100 - 100 - - - пропускну спроможність Держмитслужба 1999 пунктів пропуску на Адміністрація державному кордоні у Держприкордон- межах транспортних служби коридорів, рівень РВПС обслуговування під час перетину державного кордону та розробити нормативні вимоги до них
4.2. Підготувати пропозиції Укрзалізниця 1999 - - 60 - 60 - - щодо удосконалення 2000 роботи прикордонних залізничних станцій Чоп, Ковель, Ягодин, Батєво, Мостиська, Хутір-Михайлівський

( Пункт 4.3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )

4.4. Здійснити розбудову Держмитслужба 1999 - - 220000 - - - 220000 пунктів пропуску 2005 автомобілів у межах транспортних коридорів
5. Розбудова транспортних Мінтранс 1998 - 1165670 1620710 - 660 1165670 1620050 коридорів (інвестиційні Мінфін 2005 50300 50300 проекти) Мінекономіки екю екю Національне
агентство з
питань
розвитку та
європейської
інтеграції
5.1. Залізничні транспортні
коридори 5.1.1.
Здійснити Укрзалізниця 1998 - 105000 - - - 105000 електрифікацію залізниці на напрямку Красне-Жмеринка (коридор N 3) 5.1.2.
Відновити та
модернізувати
залізничну
інфраструктуру на
напрямках:
Львів - Жмеринка - -"- -"- - 70000 - - - 70000 Київ (коридор N 3); Чоп - Львів (коридор -"- 2000 - - 89000 - - - 89000 N 5); 2005 Жмеринка - Одеса -"- -"- - 76000 - - - 76000 (коридор N 9); Київ - Зернове Укрзалізниця 2000 - - 48000 - - - 48000 (коридор N 9); 2005 Ніжин - Чернігів - -"- -"- - 9500 - - - 9500 Горностаївка (коридор N 9); Ягодин - Ковель - -"- -"- - 109000 - - - 109000 Здолбунів - Козятин (коридор Балтика-Чорне море) 5.1.3.
Провести дослідження
та підготувати
пропозиції щодо
відновлення та
модернізації
транспортних коридорів
(залізничне
сполучення):
Мостиська - Львів - -"- 1998 - - 205 - 205 - - Київ (через Жмеринку) 1999 (коридор N 3); Чоп - Львів (коридор -"- -"- - 135 - 135 - - N 5); Горностаївка - Ніжин - -"- 1998 - - 320 - 320 - - Київ - Жмеринка - Одеса 2000 (коридор N 9) 5.1.4.
Розпочати будівництво -"- 2000 - - 256000 - - - 256000 тунелю на ділянці 2005 Бескид - Скотарське (коридор N 5) 5.1.5.
Модернізувати Укрзалізниця 1999 - - 70000 - - - 70000 телекомунікаційні 2000 системи на напрямку Захід - Схід (коридори N 3, 5, 9) 5.1.6.
Обладнати контейнерні -"- 1998 - - 11500 - - - 11500 термінали 2000 вантажопідйомною технікою 5.1.7.
Підготувати Укрзалізниця 1998
інвестиційні проекти з Національне
питань розбудови агентство з
транспортних коридорів питань
із залученням коштів розвитку та
Світового банку і європейської
Європейського банку інтеграції
реконструкції і
розвитку, у тому числі
проект розвитку
українських залізничних
шляхів (загальний обсяг
- 200 млн. екю, в тому
числі позика
Європейського банку
реконструкції і
розвитку - 150 млн.екю)
5.2. Автомобільні
транспортні коридори
(що реконструюються)* ______________________________
* Роботи, зазначені у підрозділі 5.2, фінансуються за рахунок
державного та місцевих бюджетів.

( Пункт 5.2.1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )

( Пункт 5.2.2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )

( Пункт 5.2.3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )

( Пункт 5.2.4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )

5.2.5.
Здійснити будівництво Укравтодор 1998 - 3000 3000 - - 3000 3000 мостового переходу Національне 2000 екю екю через річку Західний агентство з Буг у рамках реалізації питань програми прикордонного розвитку та співробітництва TACIS європейської із залученням коштів інтеграції Європейського Союзу Волинська (коридор Балтійське облдерж- море - Чорне море) адміністрація 5.2.6.
Розробити схеми
розміщення комплексних
пунктів сервісу на
автомобільних дорогах
транспортних коридорів:
дорога Київ - Львів - Укравтодор 1998 90 - - - 90 - Краковець (Чоп) ДДАТ інститут (коридори N 3 і N 5); "Укрдіпродор" дорога Нові Яриловичі -"- -"- 80 - - - 80 - - Чернігів - Кіпті (Бачівськ) - Київ - Одеса (коридор N 9)

( Пункт 5.2.7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )

( Пункт 5.2.8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 710
( 710-2005-п ) від 03.08.2005 )

5.2.9.
Підготувати Мінтранс 1998
інвестиційні проекти з Національне
питань розбудови агентство з
транспортних коридорів питань
із залученням коштів розвитку та
Світового банку і європейської
Європейського банку інтеграції
реконструкції і
розвитку, у тому числі
проект розвитку
автодоріг України,
(загальний обсяг -
304 млн. доларів США,
в тому числі позика
Світового банку -
200 млн. доларів США) 5.2.10.
Розробити і провести ДДАТ інститут 1998 - - 600 - - - 600 на одному з "Державто- 2005 транспортних коридорів трансНДІ- дослідні випробування проект" автоматизованої системи взаєморозрахунків за міжнародні автомобільні перевезення та надання сервісних послуг перевізникам
5.3. Автомобільні
транспортні коридори
(намічені для
будівництва) 5.3.1.
Розробити техніко- 1998 - - 900 - - - 900 економічні 2000 обгрунтування інвестицій автомобільних доріг на напрямках: Краковець - Львів - Тернопіль - Укравтодор Хмельницький - Вінниця інститут - Київ (коридор N 3); "Укрдіпродор" Косини - -"- -"- - 600 - - - 600 Івано-Франківськ - Тернопіль - Підгайці (коридор N 5) 5.3.2.
Виконати передпроектні 1998 -
роботи до Укравтодор 2000
техніко-економічних інститут
обгрунтувань "Укрдіпродор"
автомобільних доріг на
напрямках:
коридор Балтійське -"- -"- - 1200 - - - 1200 море - Чорне море: Ягодин - Ковель - Луцьк - Хмельницький - Балта - Одеса; коридор Європа - Азія: -"- -"- - 1500 - - - 1500 на ділянці Вінниця - Кіровоград - Дніпропетровськ - Донецьк - Ізварине; коридор -"- -"- - 750 - - - 750 Північ-Південь: Харків - Полтава - Кременчук - Кіровоград - Одеса; коридор -"- -"- - 850 - - - 850 Євроазіатський: Одеса - Миколаїв - Херсон - Джанкой - Керч 5.3.3.
Розробити проектну 1999 - - 4500 - - - 4500 документацію на Укравтодор 2002 будівництво інститут автомобільної дороги на "Укрдіпродор" ділянці Київ - Вінниця (коридор N 3)
5.4. Морський транспорт
5.4.1. Здійснити будівництво нових і реконструкцію існуючих об'єктів морського транспорту (коридори N 9; Балтійське море - Чорне море) : порт Іллічівськ : ДДМРТУ 1998 - 28000 - - - 28000 комплекс порт перевантажування Іллічівськ міндобрив на причалі N 19 (реконструкція); комплекс -"- 1999 - - 19000 - - - 19000 перевантажування 2005 цементу на причалі N 21 (нове будівництво); промстанція для -"- -"- - 2500 - - - 2500 відстою вагонів цементовозів і розв'язки вагонопотоків; комплекс ДДМРТУ порт 1999 - - 93000 - - - 93000 перевантажування зерна Іллічівськ 2005 на причалі N 17 (нове будівництво); бункерувальна база -"- -"- - 17000 - - - 17000 (плав. Причал) (реконструкція); порт Одеса: ДДМРТУ порт -"- - 25000 - - - 25000 підхідний канал Одеса (реконструкція); причал N 5-н -"- -"- - 21100 - - - 21100 (реконструкція); причал N 7-н -"- -"- - 25000 - - - 25000 (реконструкція); причали N 5-6 -"- -"- - 9000 - - - 9000 Карантинного молу. Комплекс перевантажування генеральних вантажів (реконструкція); причал N 29, включаючи -"- 1999 - 15300 - - - 15300 причал, що передається порту (реконструкція); порт Южний: комплекс ДДМРТУ порт 1999 - - 75000 - - - 75000 перевантажування рідкої Южний 2005 сірки на причалі N 15 (нове будівництво); комплекс ДДМРТУ порт 1998 - 44000 - - - 44000 перевантажування Южний міндобрив на причалах N 16 - 17 (реконструкція); транспортний комплекс -"- 1999 - - 300000 - - - 300000 перевантажування і 2005 складування зернових вантажів на причалі N 8 (нове будівництво); ділянка сортування -"- 2004 - - 220 - - - 220 вагонів, обслуговування 2005 і ремонту рухомого складу (нове будівництво); порт Миколаїв: ДДМРТУ порт 1999 - - 1000 - - - 1000 комплекс Миколаїв 2000 перевантажування міндобрив на причалі N 13 (реконструкція); порт Маріуполь: комплекс порт -"- - 26000 - - - 26000 перевантажування Маріуполь контейнерних вантажів на причалах N 15-16 (реконструкція); комплекс -"- -"- - 20000 - - - 20000 перевантажування зерна на причалі N 6а (реконструкція); вугільно- перевантажувальний порт 1999 - - 11000 - - - 11000 комплекс Маріуполь 2000 (реконструкція) 5.4.2.
Реалізувати проект Мінтранс 1998 - - 7300 - - - 7300 "Покращення поромної Національне 1999 екю екю переправи Іллічівськ - агентство з Поті" (для з'єднання питань коридору N 9 і коридору розвитку та ТРАСЕКА) в рамках європейської програми TACIS інтеграції 5.4.3.
Здійснити будівництво
нових об'єктів
річкового транспорту
(транспортний коридор
N 7):
порт Рені: ДДМРТУ порт -"- - 5000 - - - 5000 комплекс Рені перевантажування міндобрив на причалах N 15, 16; судохідне русло Прорва ДДМРТУ 1998 - 6000 - - - 6000 - на р.Дунай. 1999 Днопоглиблювальні роботи та випрямлення русла
судноплавний шлях -"- 2002 - 27900 110100 - 2000 27900 108100 загального користування 2005 "Канал Дунай - Чорне море" на баровій частині гирла Новостамбульське
5.5. Проведення попередніх Мінтранс ТОВ -"- - 30 - - - 30 досліджень з метою "Трансполіс" створення міжнародного транспортного коридору Європа - Азія у взаємодії з країнами, територією яких проходитиме коридор
5.6. Розробити пропозиції -"- 1998 10 - 10 - - - щодо небюджетного фінансування робіт Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 878
( 878-2002-п ) від 01.07.2002, N 1402 ( 1402-2003-п ) від
04.09.2003, N 1688 ( 1688-2003-п ) від 29.10.2003, N 1118
( 1118-2004-п ) від 25.08.2004 )вгору