Документ 346-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.07.2016, підстава - 442-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 квітня 2008 р. N 346
Київ
Про затвердження фінансового плану
та основних показників руху коштів
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"
як окремої юридичної особи на 2008 рік
та внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010
N 442 ( 442-2016-п ) від 13.07.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити фінансовий план та основні показники руху
коштів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" як
окремої юридичної особи на 2008 рік (додаються до оригіналу).
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
3. Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 107-17 ) передбачити:
видатки з державного бюджету ( 107-17 ) Міністерству палива
та енергетики для компенсації Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" різниці в цінах закупівлі та реалізації
імпортованого природного газу в сумі 8 042 895 тис. гривень;
зміни до статті 61 зазначеного Закону ( 107-17 ) щодо надання
Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" дозволу на
використання для потреб господарської діяльності частини прибутку
(дивідендів) за 2007 рік відповідно до її частки у статутному
капіталі (фонді) відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" та
закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго", а також щодо
непоширення дії частин сьомої і восьмої зазначеної статті на
Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України", її дочірні
компанії та підприємства.
4. Міністерству з питань житлово-комунального господарства
разом з обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями:
провести аналіз відповідності фактичної потреби передбаченій
у місцевих бюджетах на 2006-2008 роки сумі відшкодування
виробникам теплової енергії різниці між затвердженим розміром
тарифів та витратами зазначених підприємств з виробництва теплової
енергії;
з урахуванням результатів аналізу вжити заходів до
забезпечення проведення зазначеними виробниками розрахунків за
спожитий природний газ у повному обсязі.
5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пунктів 3 і 4 змін, затверджених цією постановою, які набирають
чинності з 1 червня 2008 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2008 р. N 346
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Доповнити у пункті 8 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України,
1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28,
ст. 1167; 2005 р., N 33, ст. 1989; 2006 р., N 50, ст. 3321):
абзац четвертий після слів "газу природного" словами "(за
погодженням з Мінекономіки та Мінфіном)";
абзац п'ятий після слів "природного газу" словами "за
погодженням з Мінекономіки та Мінфіном";
абзац шостий після слів "його постачання" словами "за
погодженням з Мінекономіки та Мінфіном".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 442
( 442-2016-п ) від 13.07.2016 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2006 р. N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1349, N 50, ст. 3321; 2007 р.,
N 98, ст. 3554):
1) у пункті 1:
абзац другий виключити;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання без
урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого
тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на
його транспортування, розподіл і постачання та витрат на його
реалізацію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"
на рівні 934,7 гривні за 1 тис. куб. метрів.";
2) доповнити постанову ( 605-2006-п ) пунктом 1-1 такого
змісту:
"1-1. Установити граничні рівні цін на природний газ для
суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому
числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та
прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що
використовується для виробництва та надання населенню послуг з
опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими
суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і
гарячої води), з урахуванням податку на додану вартість, збору до
затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки,
тарифів на його транспортування, розподіл і постачання та витрат
із зберігання за умови компенсації Національній акціонерній
компанії "Нафтогаз України" з державного бюджету різниці в цінах
на природний газ (гривень за 1 тис. куб. метрів):
з 1 червня - 710,01;
з 1 липня - 734,86;
з 1 серпня - 760,58;
з 1 вересня - 787,20;
з 1 жовтня - 814,75;
з 1 листопада - 843,27;
з 1 грудня - 872,78.";
3) абзаци перший та другий пункту 2 викласти в такій
редакції:
"2. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" та
її дочірнім компаніям і підприємствам:
дозволити залучати за погодженням з Мінфіном та
Мінпаливенерго кредити іноземних фінансових установ;";
4) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Рекомендувати Національній комісії регулювання
електроенергетики здійснити в установленому законодавством порядку
за умови незмінності діючих тарифів на розподіл і постачання
природного газу поетапне щомісячне підвищення протягом
травня - грудня 2008 р. (у межах річних обсягів споживання
природного газу до 12 тис. куб. метрів на 3 відсотки, понад
12 тис. куб. метрів - на 5 відсотків) роздрібних цін на природний
газ, що використовується для потреб населення, диференційованих
залежно від річного обсягу споживання, з урахуванням встановлення
на 1 грудня 2008 р. таких граничних рівнів цін, за умови, що обсяг
споживання природного газу:
не перевищує 2 500 куб. метрів на рік, - 404,44 гривні за
1 тис. куб. метрів;
не перевищує 6 000 куб. метрів на рік, - 611,44 гривні за
1 тис. куб. метрів;
не перевищує 12 000 куб. метрів на рік, - 1305,85 гривні за
1 тис. куб. метрів;
перевищує 12 000 куб. метрів на рік, - 1741,67 гривні за
1 тис. куб. метрів.".вгору