Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2005346
Документ 346-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.09.2016, підстава - 546-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 травня 2005 р. N 346
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 546 ( 546-2016-п ) від 23.08.2016 }
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 331 ( 331-2014-п ) від 13.08.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2005 р. N 346
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 331
( 331-2014-п ) від 13.08.2014 }

2. Доповнити перелік документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 27, ст. 1212; 2002 р., N 21, ст. 1016;
2003 р., N 23, ст. 1040, N 27, ст. 1327; 2004 р., N 36, ст. 2390),
пунктами 64-67 такого змісту:
"64. Транспортування нафти, засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва нафтопродуктів магістральним про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та трубопроводом, транспортування установчих документів природного і нафтового газу трубопроводами та їх розподіл копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
документи, що підтверджують наявність у суб'єкта господарювання матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання
перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги транспортування; схема трубопроводів, нанесена на географічну карту місцевості
перелік і місця встановлення приладів обліку
копія затвердженого місцевим органом виконавчої влади плану газифікації населених пунктів, розташованих на території провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою
65. Постачання природного газу за засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва нерегульованим тарифом про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах (баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою, та у разі потреби додаткові гарантії у формі банківської гарантії або договору про відкриття кредитної лінії)
66. Постачання природного газу за засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва регульованим тарифом про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчих документів
копія довідки про внесення до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
довідка про обсяги постачання природного газу, засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою
67. Зберігання природного газу в засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва обсягах, що перевищують рівень, про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установлюваний ліцензійними установчих документів умовами
копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
документи, що підтверджують наявність у суб'єкта матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання
річні обсяги зберігання природного газу
баланс підприємства на останню звітну дату за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою".вгору