Документ 346-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 6, ст.49 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51,
ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18,
ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7,
ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142,
N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35,
ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39,
ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 14, ст. 16,
N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25,
ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283,
N 36, ст. 300, N 38, ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406;
2001 р., N 4, ст. 15, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20,
ст. 96, N 30, ст. 143, N 45, ст. 238, N 50, ст. 261; 2002 р.,
N 5, ст. 31, N 9, ст. 68, N 15, ст. 100, N 31, ст. 214, N 33,
ст. 238) такі зміни:
1. У статті 1:
а) у пункті 1.11 слова "звичайні ціни" виключити;
б) доповнити пунктом 1.12 такого змісту:
"1.12. Звичайні ціни розуміються та застосовуються за
правилами, визначеними пунктом 1.20 статті 1 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
2. Статтю 11 доповнити пунктом 11.36 такого змісту:
"11.36. Пільги з цього податку, встановлені для платників,
які знаходяться на території вільних та інших спеціальних зон,
режим оподаткування яких відрізняється від загального, надаються з
урахуванням того, що цей режим не поширюється на операції з
продажу підакцизних товарів та товарів 1-24 груп Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), а також на операції з ввезення
(пересилання) на митну територію України зазначених товарів".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 2002 року
N 346-IVвгору