Документ 3455-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2014, підстава - 584-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР,
2014, N 20-21, ст.740 }
Про внесення змін до Митного тарифу
України, затвердженого Законом України
"Про Митний тариф України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.233 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У розділі XVII Митного тарифу України
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом
України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник
України, 2001 р., N 18, ст. 781 із наступними змінами), цифри і
слова
"8701 20 10 00 - - нові 10 10 шт"
замінити цифрами і словами
"8701 20 10 00 - - нові 5 5 шт".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 лютого 2006 року
N 3455-IVвгору