Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 153
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011344
Документ 344-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.02.2017, підстава - 92-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 березня 2011 р. N 344
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 92 ( 92-2017-п ) від 21.02.2017 }
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 153

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого
2011 р. N 153 ( 153-2011-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що
включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції"
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 590) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. N 344
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 153
( 153-2011-п )

1. У пункті 2 постанови ( 153-2011-п ) слово "березня"
замінити словом "квітня".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств,
що включаються до собівартості готової товарної вугільної
продукції, затвердженому зазначеною постановою ( 153-2011-п ):
1) в абзаці третьому пункту 4 слово "лютого" замінити словом
"квітня";
2) у підпункті 3 пункту 5 слово "березня" замінити словом
"квітня".вгору